Hlavní obsah

chemin [ʃ(ə)mε̃]

Vyskytuje se v

passer: passer son cheminjít svou cestou, pokračovat v cestě bez zastavení

rebrousser: rebrousser cheminvrátit se, jít zpátky stejnou cestou

caillouteux: chemin caillouteuxkamenitá cesta

croix: chemin de la Croixkřížová cesta

indicateur: indicateur des chemins de fervlakový jízdní řád

montrer: montrer le cheminukázat cestu

perdre: perdre son cheminztratit cestu, sejít z cesty, zabloudit

attarder: s'attarder en cheminzdržet se cestou

chemin de fer: transport par chemin de ferželezniční doprava

demander: demander son cheminptát se na cestu

détremper: chemin détrempérozbahněná cesta

suivre: suivre un cheminjít cestou

tortu: chemin tortukřivolaká cesta

croisée: être à la croisée des cheminsstát na křižovatce rozhodný okamžik

écolier: prendre le chemin des écoliersjít nejdelší cestou

petit: Cela va son petit bonhomme de chemin.Jde to pomalu, ale jistě.

rester: rester en cheminzůstat na půl cesty

Rome: Tous les chemins mènent à Rome.Všechny cesty vedou do Říma.

tracer: tracer le chemin à qqnvyznačit cestu komu

křížový: křížová cestachemin de croix

lanový: lanová dráha(chemin de fer) funiculaire

magistrála: Transsibiřská magistrálaTranssibérien , chemin de fer transsibérien

nádraží: vlakové nádražígare (de chemin de fer), ve Francii gare SNCF

narážet: narážet na potížetrouver une difficulté sur son chemin

pro: dopr. stezka pro chodcechemin réservé aux piétons

cesta: zeptat se koho na cestudemander le chemin à qqn

cesta: Mohl byste mi ukázat cestu?Pourriez-vous me montrer le chemin ?

dotázat se: dotázat se na cestudemander le chemin

jít: Jde se tudy na nádraží?Pour aller à la gare, c'est par là ?, C'est le chemin pour aller à la gare ?

ptát se: ptát se koho na cestudemander son chemin à qqn

svůj, svá, své, svoje: Jdi si po svém.Passe ton chemin.

ukázat: Ukázala nám, kudy se dát.Elle nous a montré le chemin.

vyjetý: přen. jezdit ve vyjetých kolejíchne pas quitter les chemins battus

zeptat se: zeptat se na cestudemander le chemin

znát: Neznám cestu.Je ne connais pas le chemin.

hotový: expr. být se vším hned hotovne pas y aller par quatre chemins

podlaha: vzít co od podlahyne pas aller à qqch par quatre chemins

postavit se: postavit se komu do cestyse mettre en travers du chemin

prošlapat: prošlapat cestu a jít příklademtracer le chemin pour donner exemple

rozcestí: přen. stát/být na rozcestíse trouver/être à la croisée des chemins

vést: Všechny cesty vedou do Říma.Tous les chemins mènent à Rome.

vstoupit: vstoupit komu do cestycouper le chemin à qqn

vyznačit: vyznačit cestu komutracer le chemin à qqn