Hlavní obsah

chemin [ʃ(ə)mε̃]

Vyskytuje se v

passer: passer son cheminjít svou cestou, pokračovat v cestě bez zastavení

rebrousser: rebrousser cheminvrátit se, jít zpátky stejnou cestou

caillouteux: chemin caillouteuxkamenitá cesta

croix: chemin de la Croixkřížová cesta

indicateur: indicateur des chemins de fervlakový jízdní řád

montrer: montrer le cheminukázat cestu

perdre: perdre son cheminztratit cestu, sejít z cesty, zabloudit

attarder: s'attarder en cheminzdržet se cestou

chemin de fer: transport par chemin de ferželezniční doprava

demander: demander son cheminptát se na cestu

détremper: chemin détrempérozbahněná cesta

suivre: suivre un cheminjít cestou

tortu: chemin tortukřivolaká cesta

croisée: être à la croisée des cheminsstát na křižovatce rozhodný okamžik

écolier: prendre le chemin des écoliersjít nejdelší cestou

petit: Cela va son petit bonhomme de chemin.Jde to pomalu, ale jistě.

rester: rester en cheminzůstat na půl cesty

Rome: Tous les chemins mènent à Rome.Všechny cesty vedou do Říma.

tracer: tracer le chemin à qqnvyznačit cestu komu

křížový: chemin de croixkřížová cesta

lanový: (chemin de fer) funiculaire lanová dráha

magistrála: Transsibérien , chemin de fer transsibérienTranssibiřská magistrála

nádraží: gare (de chemin de fer), ve Francii gare SNCFvlakové nádraží

narážet: trouver une difficulté sur son cheminnarážet na potíže

pro: chemin réservé aux piétonsdopr. stezka pro chodce

stezka: chemin pour piétonsstezka pro chodce

cesta: demander le chemin à qqnzeptat se koho na cestu

dotázat se: demander le chemindotázat se na cestu

jít: Pour aller à la gare, c'est par là ?, C'est le chemin pour aller à la gare ?Jde se tudy na nádraží?

ptát se: demander son chemin à qqnptát se koho na cestu

svůj, svá, své, svoje: Passe ton chemin.Jdi si po svém.

ukázat: Elle nous a montré le chemin.Ukázala nám, kudy se dát.

vyjetý: ne pas quitter les chemins battuspřen. jezdit ve vyjetých kolejích

zeptat se: demander le cheminzeptat se na cestu

znát: Je ne connais pas le chemin.Neznám cestu.

hotový: ne pas y aller par quatre cheminsexpr. být se vším hned hotov

podlaha: ne pas aller à qqch par quatre cheminsvzít co od podlahy

postavit se: se mettre en travers du cheminpostavit se komu do cesty

prošlapat: tracer le chemin pour donner exempleprošlapat cestu a jít příkladem

rozcestí: se trouver/être à la croisée des cheminspřen. stát/být na rozcestí

vést: Tous les chemins mènent à Rome.Všechny cesty vedou do Říma.

vstoupit: couper le chemin à qqnvstoupit komu do cesty

vyznačit: tracer le chemin à qqnvyznačit cestu komu

chemin: en cheminpo cestě, cestou, mezitím