Hlavní obsah

cesta

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (polní ap.) route f, piste fbýt na cestěêtre en route
  2. (směr pohybu, dráha) chemin m, voie f, passage mzeptat se koho na cestudemander le chemin à qqnMohl byste mi ukázat cestu?Pourriez-vous me montrer le chemin ?dýchací cestyvoies f pl respiratoires
  3. (chůze, jízda ap.) voyage m(okružní) tour mbýt na cestáchêtre en voyageslužební cestavoyage m d'affairescesta kolem světatour m du mondeŠťastnou cestu!Bon voyage !
  4. (postup) voie f, chemin m, piste f

Vyskytuje se v

klestit: klestit cesturazit frayer le chemin

razit: razit (si) cestuuvolňovat průchod čemu frayer la voie, ouvrir* la voie à qqch

dýchací: anat. cesty dýchacívoies respiratoires

horní: anat. horní cesty dýchacíparties supérieures des voies respiratoires

jantarový: hist. jantarová cestaroute de l'ambre

kolem: cesta kolem světatour du monde

křížový: křížová cestachemin de croix

mokrý: chem. mokrá cestavoie humide

obchodní: obchodní cestavoyage d'affaires

plán: plán cestyitinéraire

poslední: doprovodit koho na poslední cestěaccompagner qqn à sa dernière demeure

prodrat: prodrat (si) cestuse frayer un passage

služební: služební cestavoyage d'affaires

smyk: dostat smyk na mokré cestěfaire un dérapage sur une route mouillée

stát: stát v cestě komu/čemufaire obstacle à qqn/qqch

svět: cesta kolem světatour du monde

šťastný: Šťastnou cestu!Bon voyage !

úřední: úřední cestoupar voie légale

věc: nachystat si věci na cestupréparer ses affaires pour partir

vydat se: vydat se na cestuse mettre en route

vyrazit: vyrazit na cestuse mettre en route

dotázat se: dotázat se na cestudemander le chemin

nachystat: nachystat se na cestuse préparer pour le voyage

ptát se: ptát se koho na cestudemander son chemin à qqn

uvolnit: Uvolněte cestu!Dégagez le passage !

vést: Vede tato cesta do...?C'est bien la route de... ?

zeptat se: zeptat se na cestudemander le chemin

znát: Neznám cestu.Je ne connais pas le chemin.

balvan: být komu balvanem v cestěencombrer le passage de qqn

dláždit: Cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly.L'enfer est pavé de bonnes intentions.

pěkný: Odtud je to pěkný kus cesty.Il y a une bonne trotte d'ici.

postavit se: postavit se komu do cestyse mettre en travers du chemin

prošlapat: prošlapat cestu a jít příklademtracer le chemin pour donner exemple

překřížit: překřížit komu cestu zhatit plányfaire échouer les projets de qqn

stavět se: přen. stavět se komu do cestygêner (les projets) de qqn

vést: Všechny cesty vedou do Říma.Tous les chemins mènent à Rome.

vstoupit: vstoupit komu do cestycouper le chemin à qqn

vyšlapaný: chodit vyšlapanými cestamisuivre les sentiers battus

vyznačit: vyznačit cestu komutracer le chemin à qqn

zlatý: zlatá střední cestale juste milieu

zpět: přivést koho zpět na správnou cesturemettre qqn sur la (bonne) voie