Hlavní obsah

plán

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (úmysl) projet m, dessein m, visée fplány do budoucnaprojets m pl d'avenirmít s kým plányavoir des projets sur qqnmít velké plányvoir large
  2. (rozvrh činnosti) programme m, tableau m, plan mplán cestyitinéraire mkrátkodobý plánprogramme m à court terme
  3. (nárys budovy ap.) projet m, plan múzemní plánplan m local d'urbanisme, BeF plan m particulier d'affectation du sol, SwF plan m d'affectation, CaF plan m d'urbanismevypracovat plánélaborer un projet
  4. (mapa) plan mplán městaplan m de la ville

Vyskytuje se v

ctižádostivý: ctižádostivé plányvisées ambitieuses

ekonomický: ekonomické plányprojets économiques

individuální: ped. individuální plánplan individuel

roční: roční plánplanning annuel

územní: (místní) územní plánplan local d'urbanisme, SwF plan d'aménagement local

ďábelský: ďábelský plánplan diabolique

aménagement: aménagement du territoireúzemní plán

séduire: Son projet a séduit tout le monde.Jeho plán všechny okouzlil.

forger: forger des planskout plány

mèche: éventer la mècheodhalit tajné plány