Hlavní obsah

návrh

Vyskytuje se v

předběžný: předběžný návrhsmlouvy ap. version préliminaire, rozpočtu ap. avant-projet

zákon: návrh zákonaz vlády projet de loi, z parlamentu proposition de loi

zlepšovací: zlepšovací návrhprojet de perfectionnement

alternatif: alternativní návrhlog. proposition alternative

proposition: návrh zákonapráv. proposition de loi

avancer: předložit návrhavancer une proposition

rejeter: zamítnout návrh zákonarejeter le projet de loi

návrh: návrh na trestní stíháníplainte