Hlavní obsah

proposition [pʀɔpozisjɔ̃]

Podstatné jméno ženské

  1. nabídka, návrhpráv. proposition de loinávrh zákona
  2. sur (la) proposition de qqn na čí návrh
  3. ling.větaproposition principale/subordonnéevěta hlavní/vedlejší
  4. log.tvrzení
  5. mat.věta, poučka

Vyskytuje se v

consécutif: (proposition) consécutivevěta účinková

proposition: sur (la) propositionde qqn na čí návrh

subordonné: (proposition) subordonnéevedlejší věta

alternatif: log. proposition alternativealternativní návrh

circonstanciel: (proposition) circonstanciellepříslovečná věta

concession: proposition de concessionvěta přípustková

conjonctif: proposition subordonnée conjonctivepodřízená věta spojková

conséquence: proposition de conséquencevěta účinková

elliptique: proposition elliptiquevěta neúplná

indépendant: proposition indépendantevěta jednoduchá

principal: (proposition) principalevěta hlavní

avancer: avancer une propositionpředložit návrh

causal: proposition causalevěta příčinná

coordonné: proposition coordonnéesouřadná věta

relatif: (proposition) relativevztažná věta

complétif: (proposition) complétive(vedlejší) věta předmětná