Hlavní obsah

conjonctif [kɔ̃ʒɔ̃ktifˌ iv]

Přídavné jméno

  1. anat.spojující, spojovacítissu conjonctifpojivová tkáň, pojivofibre conjonctivepojivové vlákno
  2. ling.spojkovýlocution conjonctivespojkové sousloví, složená spojkaproposition subordonnée conjonctivepodřízená věta spojková