Hlavní obsah

avancer [avɑ̃se]

Vyskytuje se v

avancer: s'avancerjít kupředu, postoupit, vers qqn přistoupit ke komu

avancé: voj. poste avancépředsunutá hlídka

grade: avancer en gradebýt povýšen

de: avancer d'un paspostoupit o krok

file: avancer en file indiennepostupovat jeden za druhým

mouvant: avancer sur un terrain mouvantpohybovat se na tenkém ledě

tortue: marcher d'un pas de tortue, avancer comme une tortuevléct se jako hlemýžď

hlídka: poste avancépředsunutá hlídka

kráčet: avancerkráčet vpřed

pokročilý: maladie à un stade très avancénemoc ve velmi pokročilém stadiu

předstih: avance , gain de tempsčasový předstih

předsunutý: voj. poste avancépředsunutá hlídka

kupředu: avancerjít kupředu

napřed: La montre avance de cinq minutes.Hodinky jdou o pět minut napřed.

předbíhat se: Ma montre avance.Hodinky se mi předbíhají.

dopředu: Cela n'avance pas.Nejde to dopředu.

hlemýžď: marcher d'un pas de tortue, avancer comme une tortuevléci se jako hlemýžď

hnůj: avancer comme une tortueexpr. jet jako s hnojem

mílový: avancer à pas de géantpostupovat mílovými kroky

šnek: avancer comme un escargottáhnout se jako šnek

avance: en avancedříve, předčasně