Hlavní obsah

avance [avɑ̃s]

Vyskytuje se v

avancer: s'avancerjít kupředu, postoupit, vers qqn přistoupit ke komu

avancer: s'avancervyčnívat, přečnívat, vybíhat

avancé: voj. poste avancépředsunutá hlídka

grade: avancer en gradebýt povýšen

avancer: avancer une propositionpředložit návrh

avancer: avancer une montreposunout hodinky dopředu

de: avancer d'un paspostoupit o krok

file: avancer en file indiennepostupovat jeden za druhým

mouvant: avancer sur un terrain mouvantpohybovat se na tenkém ledě

tortue: marcher d'un pas de tortue, avancer comme une tortuevléct se jako hlemýžď

hlídka: předsunutá hlídkaposte avancé

kráčet: kráčet vpředavancer

pokročilý: nemoc ve velmi pokročilém stadiumaladie à un stade très avancé

pokročilý: v pokročilou hodinuà une heure avancée

předem: zaplatit předempayer d'avance

předstih: časový předstihavance , gain de temps

předstih: mít předstih před kým v čemêtre en avance sur qqn de qqch

předstih: získat předstih před kým v čemgagner une avance sur qqn en qqch

předsunutý: předsunutá hlídkavoj. poste avancé

dopředu: zaplatit/objednat co dopředupayer/commander qqch d'avance

kdyby: Kdybych to byl věděl dopředu...Si je l'avais su à l'avance...

kupředu: jít kupředuavancer

napřed: platit napředpayer d'avance

napřed: Hodinky jdou o pět minut napřed.La montre avance de cinq minutes.

platit: platit předempayer d'avance

předbíhat se: Hodinky se mi předbíhají.Ma montre avance.

dopředu: Nejde to dopředu.Cela n'avance pas.

hlemýžď: vléci se jako hlemýžďmarcher d'un pas de tortue, avancer comme une tortue

hnůj: expr. jet jako s hnojemavancer comme une tortue

mílový: postupovat mílovými krokyavancer à pas de géant

šnek: táhnout se jako šnekavancer comme un escargot