Hlavní obsah

dělat

Nedokonavé sloveso

 1. (vykonávat činnost) fairedělat hloupostifaire des bêtises, vulg. faire le con, vulg. jouer au con
 2. (uskutečňovat) faire, effectuer
 3. (dávat vznikat) fairedělat hlukfaire du bruit
 4. (pracovat) travailler
 5. (tvořit, zhotovovat) produire, fabriquer, faire
 6. (upravovat určitým způsobem) préparerdělat co k večeřipréparer qqch pour le dîner
 7. (způsobovat) faire
 8. (chovat se) faire, se présenter
 9. hovor.(zkoušku ap.) faire
 10. hovor.(studovat) étudier, faire
 11. (předstírat) faire, že faire mine de faire qqch
 12. hovor.(rovnat se) faireKolik to dělá?Ça fait combien?
 13. (být, brát se) faire, fabriquer

Vyskytuje se v

advokát: dělat advokáta komuse faire l'avocat de qqn

bezděčně: (u)dělat co bezmyšlenkovitěfaire qqch sans y penser

bota: (u)dělat botufaire une gaffe/boulette

cavyky: dělat kolem čeho spoustu cavykůfaire des chichis pour qqch

citlivý: dělat citlivýmsensibiliser

ctnost: dělat z nouze ctnostfaire de nécessité vertu

dáma: hrát si na/dělat ze sebe dámujouer à la madame

dojem: dělat dobrý/špatný dojemfaire/donner bonne/mauvaise impression

drahota: dělat drahotyfaire des façons

hanba: dělat komu hanbufaire honte à qqn

hluk: dělat hlukfaire du bruit

horlivě: horlivě dělat cos'appliquer à faire qqch

houby: houby si z toho dělats'en balancer

chuť: dělat chutěfaire envie

iluze: dělat si iluzese faire des idées

kariéra: hovor. dělat kariérufaire carrière

komedie: dělat komediijouer la comédie

legrace: dělat co z legracefaire qqch par plaisanterie

legrace: dělat si z koho legracise moquer de qqn

naschvál: dělat komu naschvályfaire des méchancetés à qqn

nesmysl: dělat nesmyslyfaire des folies

oběť: dělat ze sebe oběťse poser en victime

obliba: dělat co s obliboufaire qqch avec complaisance

obličej: dělat obličeje na kohofaire la moue à qqn

obří: dělat obří krokyfaire des pas de géant

okolek: dělat okolkyfaire des manières/chichis

osel: dělat ze sebe oslafaire l'âne

pečlivě: dělat pečlivě cofaire qqch avec soin

pekelný: dělat pekelný rámusfaire le diable à quatre

podvod: dělat daňové podvodyfrauder le fisc

pokrok: dělat pokroky v čemfaire des progrès dans qqch

pomyšlení: dělat komu pomyšleníaller au devant des moindres désirs de qqn

pouze: dělat pouze cone faire que qqch

poznámka: dělat si poznámkyprendre des notes

předsudek: dělat co bez předsudkůfaire qqch sans préjugé

přesvědčení: (u)dělat co z přesvědčenífaire qqch par conviction

rád: rád dělat coaimer faire qqch

společnost: dělat společnost komutenir compagnie à qqn

spolupráce: (u)dělat co ve spolupráci s kýmfaire qqch en coopération avec qqn

svůj, svá, své, svoje: dělat všecko po svémfaire tout à sa tête

tajnost: dělat tajnostifaire des cachotteries

těžký: dělat si těžkou hlavuse mettre martel en tête

za: dělat co za každou cenufaire qqch à tout prix

zajímavý: dělat se zajímavýmfaire l'intéressant

závěr: dělat ukvapené závěryêtre téméraire dans ses jugements

zázrak: dělat zázrakyfaire/accomplir des miracles

bordel: dělat bordelfoutre le bordel

bordel: dělat bordelfaire du chahut

celkem: Kolik to dělá celkem?Ça fait combien en tout?

co: Máš co dělat?As-tu quelque chose à faire ?

dát se: Nedá se nic dělat.Tant pis.

díra: (u)dělat díru do zdipercer un jour dans une muraille

chtít: Co teď chcete dělat?Que pensez-vous faire à présent ?

mít: Co mám dělat?Qu'est-ce que je dois faire ?

necelý: Dělá to necelých deset korun.Ça fait à peine dix couronnes.

proč: Proč to děláš?Pourquoi est-ce que tu le fais ?

šašek: dělat ze sebe šaškafaire le clown

váš, vaše: Co dělají vaši?Que font les vôtres ?

zápisek: dělat si zápiskyprendre des notes, se faire des notes

brdo: dělat co na jedno brdofaire qqch de la même manière

dlouhý: (u)dělat dlouhý nos na kohofaire un pied de nez à qqn

drahota: dělat komu drahotytenir la dragée haute à qqn

hezký: dělat se hezkýmfaire le joli cœur

hloupý: dělat hloupéhofaire l'ignorant, jouer un sot

hluchý: dělat se hluchýmfaire la sourde oreille

hodina: dělat co hodinyfaire qqch pendant des heures

chumelit (se): Dělá, jako by se nechumelilo.Il fait comme si de rien n'était.

komár: dělat z komára velbloudafaire une montagne d'une taupinière

ksicht: dělat ksichtyfaire la moue

mrtvý: přen. dělat mrtvéhofaire le mort

muž: Slovo dělá muže.Il faut tenir (sa) parole.

nouze: dělat z nouze ctnostfaire de nécessité vertu

pochod: dělat co za pochodufaire qqch pendant la marche

policajt: dělat policajtafaire le gendarme

rozumět: Dělej, jak rozumíš.Fais comme tu l'entends.

věda: dělat z čeho vědufaire tout un plat avec/de qqch

vlaštovka: Jedna vlaštovka jaro nedělá.Une hirondelle ne fait pas le printemps.

vůl: dělat ze sebe vola pro ziskfaire l'âne pour avoir du son

vůl: dělat z koho volaprendre qqn pour un crétin

z, ze: dělat z nouze ctnostfaire de nécessité vertu

zamilovaný: expr. dělat na koho zamilované očifaire les yeux doux à qqn

zloděj: Příležitost dělá zloděje.L'occasion fait le larron.

zvláštní: Nedělá zvláštní dojem.Il ne paie pas de mine.