Hlavní obsah

nouze

Vyskytuje se v

ctnost: dělat z nouze ctnostfaire de nécessité vertu

východisko: východisko z nouzepis-aller

poznat: V nouzi poznáš přítele.Au besoin connaît-on l'ami.

z, ze: dělat z nouze ctnostfaire de nécessité vertu

besoin: être dans le besoinmít nouzi, strádat

détresse: être dans la détressebýt v nouzi

nécessité: práv. état de nécessitéstav krajní nouze

nécessité: faire de nécessité vertudělat z nouze ctnost

vache: manger de la vache enragéetřít bídu s nouzí