Hlavní obsah

oběť

Vyskytuje se v

fanatismus: oběti fanatismuvictimes du fanatisme

holocaust: oběti/období holocaustuvictimes /époque de l'holocauste

sacrifice: oběť mše svatésaint sacrifice (de la messe)

otage: být obětí čeho nátlaku, vydírání ap.être l'otage de qqch

oběť: být obětí čehoêtre victime de qqch