Hlavní obsah

vést

Nedokonavé sloveso

 1. (o cestě ap.) (a)mener(dveře ap.) kam ouvrir sur qqch(kudy) passerOkno vede na dvůr.La fenêtre donne sur la cour.Dveře vedou na ulici.La porte ouvre dans la rue.Vede tato cesta do...?C'est bien la route de... ?
 2. (v soutěži ap.) mener
 3. (řídit) conduire, diriger, gérer
 4. (schůzi ap.) diriger, manœuvrer(kampaň, jednání, vyšetřování ap.) mener
 5. (vykonávat činnost) menervést jednánímener les négociations
 6. (záznamy ap.) tenir, gérer
 7. (za ruku ap.) koho mener, conduire qqn
 8. (jako průvodce) guider
 9. (vodu potrubím ap.) transporter, conduire
 10. (trať ap.) conduire(přímku ap.) mener, tirer
 11. (být pohnutkou) (a)mener
 12. (mít za následek) mener, conduire

Vyskytuje se v

agenda: vést běžnou agenduexpédier les affaires courantes

jalový: vést jalové řečidébiter des platitudes

nikam: To nikam nevede.Cela ne mène à rien.

rouhavý: vést rouhavé řečiproférer des blasphèmes

svůj, svá, své, svoje: vést stále svouchanter toujours la même chanson

účetnictví: vést účetnictvítenir une comptabilité

vést se: Vede se mu dobře.Il va bien.

evidence: mít/vést koho/co v evidencitenir compte de qqn/qqch

poustevnický: vést poustevnický životmener une vie érémitique

comptabilité: vést účetnictvítenir une comptabilité

marcher: vést, řídit co továrnu, domácnost ap.faire marcher qqch

platitude: vést jalové řečidébiter des platitudes

aboutir: K ničemu to nevede.Cela n'aboutit à rien.

accès: vést k čemu, kamdonner accès à qqch

communiquer: Dveře vedou do zahrady.La porte communique avec le jardin.

conduire: vést čí krokyconduire les pas de qqn

bourse: vést pokladnu, spravovat financetenir les cordons de la bourse

doux: klidně si žít, vést poklidný životmener une vie douce

Rome: Všechny cesty vedou do Říma.Tous les chemins mènent à Rome.

vést: Okno vede na dvůr.La fenêtre donne sur la cour.