Hlavní obsah

tirer [tiʀe]

Tranzitivní sloveso

 1. táhnout za provaz, o kamnech ap., vléci za ruku, nohu za sebou ap., stáhnout sukni ap. povytáhnout ponožky ap.tirer un enfant par la maintáhnout dítě za ruku
 2. vytáhnout kapesník z kapsy ap., zatáhnout záclony ap., odstavit žebřík ap. závoru ap.tirer une porte derrière soizavřít za sebou dveře
 3. tirer qqch à soi obrátit ve svůj prospěch, vyložit po svém co text ap.
 4. vystřelit, odpálit ohňostroj ap.
 5. (na)rýsovat, vést přímku ap., spustit kolmici ap.
 6. sur qqn/qqch střelit na koho/co na terč ap.
 7. sestřelit ptáka za letu ap., zastřelit člověka ap.
 8. vynd(áv)at z tašky ap., vytrhnout trn, rostlinu, ze spánku ap.
 9. vypláznout jazyk
 10. vymačk(áv)at šťávu z citrónu ap., (na)čepovat pivo ap.
 11. (vy)táhnout kartu ap., (vy)losovat v loterii ap.tirer les cartesvyložit karty
 12. qqn vyprostit z trosek ap., vysvobodit koho z vězení ap.
 13. vyvodit důsledky, závěry ap.

Vyskytuje se v

avantage: tirer avantage de qqchzískat převahu v čem, využít čeho ve svůj prospěch, těžit z čeho

fin: tirer/toucher à sa finblížit se ke konci

larigot: à tire-larigotnotně, pořádně

profit: tirer profit deqqch využít co/čeho, těžit z čeho

tirant: tirant (d'eau)ponor

tire-bouchonner: se tire-bouchonnersvíjet se smíchy

affaire: se tirer d'affairevyvléci se z nepříjemností

bon: un bon à tirerschváleno k tisku

cible: tirer à la ciblevystřelit na terč

coup: tirer un coup de fusil(vy)střelit

coup: tirer des coups de fusilstřílet

jugé: tirer au jugéstřílet naslepo

néant: tirer qqch du néantstvořit co z ničeho

parti: tirer parti de qqchmít zisk z čeho, využít čeho

sort: tirer au sortvylosovat si

tire-bouchon: en tire-bouchonspirálovitý, spirálovitě

leçon: tirer une leçon de qqchpoučit se z čeho

tire-larigot (à): boire à tire-larigotpít jak duha

bordée: hovor. tirer une bordéeflámovat, jít na flám

carte: tirer les cartesvykládat karty

chapeau: tirer son chapeau à qqnsmeknout před kým

clair: tirer une affaire au clairvnést světlo do záležitosti, vytáhnout aféru na světlo

comète: tirer des plans sur la comètestavět si vzdušné zámky

corde: tirer sur la cordepřehánět, zajít příliš daleko v požadavcích

couteau: être à couteaux tirésbýt na ostří nože

épine: tirer à qqn une épine du piedvytrhnout komu trn z paty

épingle: être tiré à quatre épinglesbýt vyšňořený

falloir: Quand le vin est tiré, il faut le boire.Kdo se dá na vojnu, musí bojovat., Kdo řekne á, musí říct i bé., Co sis nadrobil, To si taky sněz.

flanc: hovor. tirer au flanculej(va)t se vyhnout se povinnosti

flûte: se tirer des flûtesvzít nohy na ramena

langue: tirer la langue à qqnvypláznout jazyk na koho

marron: tirer les marrons du feu pour qqntahat za koho kaštany z ohně

numéro: avoir tiré le bon numérovytáhnout si šťastné číslo

paille: tirer à la courte pailletahat sirky určovat losem

patte: tirer dans les pattes de qqnházet komu klacky pod nohy

rideau: tirer le rideau sur qqchzastřít rouškou mlčení

tiré: être tiré à quatre épinglesbýt jako ze škatulky

tiré: tiré par les cheveuxpřitažený za vlasy, nepřirozený

tiré: être à couteaux tirés avec qqnbýt s kým na nože

voile: étendre/jeter/tirer un voile sur qqchzahalit rouškou tajemství co