Hlavní obsah

tendre [tɑ̃dʀ]

Vyskytuje se v

tendre: se tendrenatáhnout se, napřáhnout se

corde: tendre la corde d'un arcnapnout luk

main: tendre une main secourablepodat pomocnou ruku

tendre: hovor. ne pas être tendre pour/avec qqnnejednat v rukavičkách, nemazlit se s kým

nerf: avoir les nerfs tendusmít nervy napnuté k prasknutí

perche: tendre la perche à qqnpodat komu pomocnou ruku

rosée: tendre comme la roséekřehoučký o mase, zelenině

napjatý: situation tenduenapjatá situace

něžný: tendre inclination pour qqnněžný cit ke komu

ovzduší: dans une atmosphère tenduev napjatém ovzduší

rozhodit: tendre un filetrozhodit sítě

ruka: prêter/tendre une main secourablepodat pomocnou ruku

vztah: avoir des rapports tendus avec qqnmít s kým napjatý vztah

nastražit: tendre/dresser l'oreillenastražit uši

podat: tendre la main à qqnpodat komu ruku

napnout: tendre l'oreillenapnout uši