Hlavní obsah

ruka

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (paže) bras m, main fzlomit si rukuse casser le brasna dosah rukyà portée de (la) mainRuce vzhůru!Haut les mains !, Les mains en l'air !vztáhnout ruku na koholever la main sur qqn
  2. (dlaň) main fpodat komu ruku při setkání, na rozloučenoutendre la main à qqnk rukám koho o poštovní zásilceà l'attention de qqndopis do vlastních rukoulettre en main(s) propre(s)stisknout ruku komudonner une poignée de main à qqndržet co v rucetenir qqch à la mainvzít co do rukouprendre qqch en main(s)pracovat rukamatravailler de ses mainspotřást komu rukouserrer la main à qqnvzít koho za rukuprendre qqn par la mainmít volné ruceavoir les mains libres(u)mýt si ruce i přen. nad čímse laver les mains de qqch
  3. (pomoc, asistence) main fpodat pomocnou rukuprêter/tendre une main secourable
  4. hovor.(rukopis) écriture f

Vyskytuje se v

brát: brát komu co z rukyprendre qqch des mains de qqn

dosah: na dosah rukyà portée de (la) main

dotknout se: dotknout se rukoutoucher de la main

hlasovat: hlasovat zvednutím rukyvoter à main levée

hřbet: hřbet rukydos de la main

na: být na dosah (ruky)être à portée de la main

neviditelný: ekon. neviditelná ruka trhumain invisible du marché

o: požádat koho o rukudemander la main de qqn

obratný: mít obratné ruceêtre habile de ses mains

pravidlo: motor. pravidlo pravé rukypriorité à droite

pravý: po pravé ruceà main droite

prázdný: přijít s prázdnýma rukamaarriver les mains vides

ruka: na dosah rukyà portée de (la) main

skladba: (klavírní) skladba pro čtyři rucemorceau à quatre mains

sprásknout: sprásknout ruce nad kým/čímêtre frappé de stupeur à la vue de qqn/qqch

stisk: stisk rukypoignée de main

šikovný: mít šikovné ruceêtre adroit de ses mains

špinavý: mít špinavé ruceavoir les mains sales

vlastní: dopis do vlastních rukoulettre personnelle

volný: dát komu volnou rukudonner carte blanche à qqn

vzhůru: Ruce vzhůru!Haut les mains !, Les mains en l'air !

zbraň: se zbraní (v ruce)à main armée

žádost: žádost o rukudemande en mariage

mít: mít v ruce taškuavoir un sac à la main

nést: nést v ruce kufrporter une valise à la main

podat: podat komu rukutendre la main à qqn

ucházet se: ucházet se o čí rukudemander la main de qqn

umýt: Umyla si ruce.Elle s'est lavé les mains.

vzít: vzít koho za rukuprendre qqn par la main

zaškrtit: Chtěl jsem ji vlastníma rukama zaškrtit.J'ai eu envie de l'étrangler de mes propres mains.

dílo: přiložit ruku k dílumettre la main à la pâte

držet: držet ochrannou ruku nad kýmprendre qqn sous son aile

loutka: být loutkou v rukou kohoêtre un pantin dans les mains de qqn

mávnout: mávnout rukou nad čímlaisser tomber qqch

mravenec: mít mravence v ruce mravenčeníavoir des fourmis dans la main

mýt: Nad tím si myji ruce.Je m'en lave les mains.

oheň: Za to bych ruku do ohně nedal.Je n'en mettrais pas ma main au feu.

omýt: omýt si ruce nad čímse laver les mains de qqch

pomocný: podat komu pomocnou rukuprêter à qqn une main secourable, donner un coup de main à qqn

přijít: přijít s prázdnýma rukamase présenter les mains vides

přiložit: přen. přiložit ruku k dílumettre la main à la pâte

spočítat: spočítat co na prstech jedné rukycompter qqch sur les doigts d'une main

šťastný: mít šťastnou rukuavoir la main heureuse

vládnout: vládnout tvrdou/železnou rukourégner avec/d'une poigne de fer

vztáhnout: vztáhnout na koho rukulever la main sur qqn

z, ze: jít z ruky do rukypasser d'une main à l'autre

zobat: expr. zobat komu z rukymanger dans la main de qqn

armé: se zbraní (v ruce)à main armée

attention: k rukám koho o poštovní zásilceà l'attention de qqn

crevasse: mít popraskané ruceavoir des crevasses aux mains

entre: v čích rukouentre les mains de qqn

femme: požádat dívku o rukudemander une jeune fille pour femme

inoccupé: mít volné ruceavoir les mains inoccupées

joindre: sepnout rucejoindre les mains

main: podat pomocnou rukutendre une main secourable

manuel: dar(ování) z ruky do rukypráv. don manuel

marcher: jít/chodit po čtyřech/rukách/špičkáchmarcher à quatre pattes/sur les mains/sur la pointe des pieds

passer: jít z ruky do rukypasser de main en main

prêter: poskytnout komu pomocnou rukuprêter la main à qqn

second: z druhé rukyde seconde main

soigné: pěstěné rucemains soignées

sous: po rucesous la main

air: ruce vzhůru!Les mains en l'air!

broyer: drtit komu ruku (při stisku)broyer la main de qqn

doigt: jíst rukamamanger avec ses doigts

me: Myji si ruce.Je me lave les mains.

noueux: uzlovité rucemains noueuses

propre: do vlastních rukouen mains propres

remettre: doručit balík do vlastních rukouremettre un paquet en mains propres

revoir: rozloučit se pokynutím rukyfaire au revoir de la main

salir: ušpinit si rucese salir les mains

serrer: stisknout komu rukuserrer la main à qqn

tirer: táhnout dítě za rukutirer un enfant par la main

barre: mít vedení v rukou, být u vesla/kormidlatenir la barre, être à la barre

lomit: lomit rukamabědovat se tordre* les mains de désespoir, se lamenter

cartouche: = poslední prostředek nebo argument po ruceles dernières cartouches

chèque: nechat komu volnou rukudonner un chèque en blanc à qqn

croisé: zůstat se založenýma rukamarester les bras croisés

délié: mít lehkou ruku při hře na klavíravoir un bon délié

dessus: popadnout to, chytit to, vztáhnout po tom rukumettre la main dessus

droit: být čí pravou rukouêtre le bras droit de qqn

essuyer: nastěhovat se do novostavby, chytit (průšvih) z první rukyhovor. essuyer les plâtres

fée: mít zlaté ruce na jemnou práci, o ženěavoir des doigts de fée, travailler comme une fée

fer: přetlačování rukou, páka, přen. měření silbras de fer

ferme: mít pevnou rukuavoir la main ferme

fil: mít v ruce všechny nitky nějaké záležitostitenir dans sa main les fils d'une affaire

franc: mít volnou ruku, nebýt ničím vázánavoir les coudées franches

geste: mít štědrou rukuavoir le geste large

nez: vyhrát levou rukouhovor. gagner les doigts dans le nez

nu: holýma rukamaà main nue

pair: jít ruku v ruce s kým/čímaller de pair avec qqn/qqch

pâte: přiložit ruku k dílumettre la main à la pâte

perche: podat komu pomocnou rukutendre la perche à qqn

peser: potěžkat v rucepeser dans la main

poil: Ruce mu jdou dozadu., Je líný.Il a un poil dans la main.

portée: na dosah (ruky)à portée de la main

premier: z první rukyde première main

répandre: mít štědrou ruku, nešetřit dobrými skutkyrépandre des bienfaits

rester: nestát se založenýma rukamane pas rester les bras croisés

sceptre: železná rukasceptre de fer

secourable: podat komu pomocnou rukuprêter à qqn une main secourable

tendre: pod(áv)at pomocnou ruku komutendre la perche à qqn

tout: mít volnou ruku při jednání ap.avoir toute liberté

vide: vrátit se s prázdnýma rukamarentrer les mains vides