Hlavní obsah

ucházet se

Nedokonavé sloveso

  1. (snažit se získat) o co postuler qqch, pour/à qqch, solliciter qqch
  2. (o ženu)ucházet se o čí rukudemander la main de qqn

Vyskytuje se v

místo: se présenter pour/se proposer pour/solliciter un emploiucházet se o místo

ucházet se: demander la main de qqnucházet se o čí ruku