Hlavní obsah

volný

Přídavné jméno

  1. (svobodný, nezávislý) libredát komu volnou rukudonner carte blanche à qqn
  2. (bez omezení) libre(mravy ap.) relâché/-ée(o penězích) liquide(nenucený) dégagé/-ée, facilevolná láskaamour m libreekon. zóna volného obchoduzone f de libre-échangefyz. volný pádchute f libre
  3. (čas ap.) librevolný častemps libre m, loisir mtrávení volného času, aktivity ve volném časeloisirs m pl
  4. (místo, prostor ap.) libre(byt ap.) inoccupé/-éeJe toto místo volné? k sezeníEst-ce que cette place est libre ?volný pokojchambre f librevolná (pracovní) místaoffres f pl d'emploivolný prostor, volné prostranství před domem ap.dégagement mvolné místo sedadloplace f libre
  5. (neohraničený) plein/pleine
  6. (nepřipevněný, nespojený) libre, détaché/-ée(neupevněný) mobile, lâche, volant/-ante
  7. (zadarmo) libre, gratuit/-uitevstup volnýentrée f gratuite/librevolná vstupenkaentrée f gratuite, billet m gratuit
  8. (oděv ap.) large(plášť ap.) ample, flou/floue
  9. (pomalý) lent/lente

Vyskytuje se v

fond: disponibilités volné fondy

kop: coup francpřímý volný kop

místo: offres d'emploivolná (pracovní) místa

obchod: zone du libre-échangezóna volného obchodu

pád: chute librevolný pád

průběh: donner libre cours à qqchdá(va)t volný průběh čemu citům ap.

překlad: traduction fidèle/littérale/librevěrný/doslovný/volný překlad

příroda: en plein airve volné přírodě

přístup: avoir ses entrées chez qqn/dans la maison de qqnmít volný přístup ke komu

ruka: avoir les mains libresmít volné ruce

vstup: entrée gratuitevstup volný/zdarma

pokoj: Vous avez une chambre libre ?Máte volný pokoj?

arbitre: libre arbitre svobodná vůle, volné uvážení

inoccupé: avoir les mains inoccupéesmít volné ruce

lutte: lutte librezápas ve volném stylu

radical: radicaux libresvolné radikály

vent: plein ventvolný prostor

volant: feuille (de papier) volantevolný list (papíru)

libre: Je suis libre ce soir.Mám dnes večer čas., Dnes večer jsem volný.

carrière: donner carrière à qqchdát volný průchod, popustit uzdu čemu

chèque: donner un chèque en blanc à qqnnechat komu volnou ruku

cours: donner libre cours à qqchdá(va)t volný průchod čemu citům ap.

franc: avoir les coudées franchesmít volnou ruku, nebýt ničím vázán

tout: avoir toute libertémít volnou ruku při jednání ap.

vanne: hovor. ouvrir les vannesnechat volný průběh, poskytnout úvěr

volný: donner carte blanche à qqndát komu volnou ruku