Hlavní obsah

plein [plε̃ˌ plεn]

Vyskytuje se v

ciel: en plein cieluprostřed oblohy

cintre: en plein cintrev polokruhu, půlkruhový

craquer: plein à craquerplný k prasknutí, na prasknutí

gré: de son (plein) grédobrovolně, z vlastní vůle

milieu: au beau milieu, en plein milieude qqch přímo/právě/přesně uprostřed čeho

activité: en pleine activitév plné činnosti, v plném chodu, v plném provozu

couleur: description pleine de couleurbarvitý popis

désarroi: être en plein désarroibýt úplně zmatený

épreuve: vie pleine d'épreuvesstrastiplný život

floraison: pommiers en pleine floraisonjabloně v plném květu

gosier: chanter à plein gosierzpívat z plna hrdla

gueule: s'en mettre plein la gueulenacpat se, nabažit se

jour: en plein jourv pravé poledne, za bílého dne, za denního světla

lune: pleine luneúplněk

repas: repas en plein airpiknik

tube: à plein(s) tube(s)na plné obrátky/plný výkon, vysokovýkonný, přen. na plný pecky/koule

vent: plein ventvolný prostor

vitalité: plein de vitalitéplný života

air: en plein airpod širým nebem, v přírodě

dos: en avoir plein le dosmít toho plné zuby

midi: en plein midiv pravé poledne

tarif: payer plein tarif(za)platit plnou cenu

as: hovor. être (plein) aux asbýt v balíku

battre: battre son pleinbýt v plném proudu, vrcholit

boum: être en plein boumjet na plné obrátky

pot: conduire plein potjet na plný plyn

vue: hovor. en mettre plein la vue à qqnvytřít komu zrak