Hlavní obsah

as [ɑs]

Podstatné jméno mužské

  1. eso
  2. jednotka na hrací kostce
  3. veslař, veslovod
  4. přen.mistr, hvězda, eso o člověkuas m du volantmistr volantu

Vyskytuje se v

abomination: avoir qqn/qqch en abominationošklivit si, hnusit si, protivit si koho/co

affaire: avoir affaire à qqnmít s kým co do činění

affection: avoir de l'affection pour qqnmít rád koho, být nakloněn komu

affinité: avoir des affinités avec qqnbýt spřízněný s kým

allure: avoir fière allurechovat se hrdě

amitié: avoir de l'amitié pour qqnmít koho v lásce, být komu nakloněn

application: application de l'ensemble A vers l'ensemble Bzobrazení množiny A na množinu B

après: après avoir parlé infinitif passékdyž promluvil

aptitude: avoir une grande aptitude à/pour faire qqchmít velké nadání pro co

aspiration: avoir de nobles aspirationsmít vznešené touhy

berlue: avoir la berluemít vidiny

bougeotte: avoir la bougeottebýt pořád v luftě na cestách, v pohybu ap.

bouton: avoir des boutonsmít pupínky hlavně o akné

but: avoir un but dans la viemít v životě cíl

caisse: avoir une caissebýt ožralý

calendrier: avoir un calendrier très chargémít nabitý program

carré: carré d'asčtyři esa

cerné: avoir les yeux cernésmít kruhy pod očima

cesse: n'avoir (point) de cesse que...neustat, dokud ne...

chance: avoir de la chancemít štěstí

charge: avoir la charge d'une famillemít povinnost starat se o rodinu, mít rodinu na starosti

chargé: avoir l'estomac chargémít těžký žaludek

charpente: avoir une solide charpentebýt dobře stavěný

chose: Il a quelque chose.Něco mu je.

chose: Cela m'a fait quelque chose.To mě dojalo.

classe: avoir de la classebýt vynikající kvality o věcech, být kapacita/vynikající odborník o lidech

classe: Il a de la classe/est très classe.Je šik. o lidech

cœur: J'ai mal au cœur.Je mi špatně od žaludku.

comportement: avoir tel comportement à l'égard de qqnchovat se ke komu určitým způsobem

confiance: avoir confiance en qqn/qqch, faire confiance à qqn/qqchmít důvěru v koho/co, důvěřovatkomu/čemu

connaissance: avoir connaissance de qqchpoznat, znát co, vyznat se v čem, být obeznámen s čím

couleur: avoir de belles couleursmít krásnou barvu pleti

couleur: hovor. Il lui en a fait voir de toutes les couleurs.Ten mu to (ale) dal.

court: avoir la vue courtebýt krátkozraký, být omezený

coutume: avoir coutume de faire qqchmít ve zvyku dělat co

crevasse: avoir des crevasses aux mainsmít popraskané ruce

dalle: avoir la dallemít hlad

déférence: avoir de la déférence pour qqnmít úctu ke komu

démangeaison: avoir une démangeaison de faire qqchmít sto chutí (u)dělat co

dépit: avoir du dépitmít zlost

devers: avoir qqch par-devers soimít co při sobě

dignité: avoir de la dignitémít svou důstojnost

don: avoir le don de la parolemít dar výřečnosti

double: double asdvě jedničky v dominu

embarrassé: avoir l'estomac embarrassémít zkažený žaludek

embonpoint: avoir tendance à l'embonpointmít sklon k tloustnutí

entrée: avoir ses entrées chez qqnmít otevřené dveře u koho

envie: avoir envie de qqn/qqchmít chuť na koho/co, toužit po kom/čem

épais: avoir des doigts épaismít tlusté prsty

équité: avoir le sens de l'équitémít smysl pro spravedlnost

esprit: avoir l'esprit ailleursbýt duchem jinde

esprit: avoir l'esprit dérangébýt mdlého rozumu

esprit: avoir un petit esprit/esprit étroitbýt úzkoprsý

esprit: avoir un esprit largebýt velkorysý

esprit: n'avoir pas tous ses espritsnebýt plně při smyslech

estime: avoir de l'estime pour qqnvážit si koho

facile: avoir la parole facilebýt výmluvný

faconde: avoir de la facondemít (dobrou) vyřídilku

faim: avoir faimmít hlad

faim: hovor. J'ai une de ces faims !Šilhám hlady!

faim: avoir la faim de qqchtoužit, dychtit, hladovět po čem

fatigué: avoir l'estomac fatiguémít zkažený žaludek

figure: avoir une bonne figurevypadat příjemně

flemme: avoir la flemmelenošit, flákat se, povalovat se

flemme: avoir la flemme de faire qqchnemít chuť co dělat

fleur: avoir les nerfs à fleur de peaubýt předrážděný

génie: avoir du géniemít (velké) nadání

gorge: avoir une boule dans la gorgemít knedlík v krku

goût: avoir un goûtdivně chutnat, mít divnou chuť

goût: avoir du goûtmít (dobrý) vkus

grief: avoir des griefs contre/à l'égard de qqnstěžovat si na koho

hoquet: avoir le hoquetmít škytavku, škytat

idée: avoir une haute idée de soimít o sobě vysoké mínění

idée: avoir des idées étroitesbýt úzkoprsý

infiniment: avoir infiniment de patiencemít nesmírně velkou trpělivost

influence: avoir de l'influence sur qqnmít vliv na koho

inoccupé: avoir les mains inoccupéesmít volné ruce

inquiet: avoir l'air inquietvypadat znepokojeně

jusque: en avoir jusque-là de qqchpřejíst se, mít čeho až po krk

la: la bémolas a s béčkem

lapin: avoir des dents de lapinmít zuby jako králík

longtemps: il n'y a pas longtempsnedávno

lourd: J'ai l'estomac lourd.Je mi těžko od žaludku.

lurette: Il y a belle lurette.Je tomu hezky dávno.

mal: avoir du mal à faire qqchmít potíže udělat co

malgré: Malgré que j'en aie.Ať chci nebo ne.

malheureux: avoir un mot malheureuxpoužít nevhodné slovo

manie: avoir la manie de qqchbýt posedlý čím

mémoire: avoir en mémoirepamatovat se

merci: avoir merci de qqnmít s kým slitování