Hlavní obsah

estime [εstim]

Vyskytuje se v

estimer: s'estimerocenit se, určit svoji hodnotu, odhadnout se

podceňovat: se sous-estimerpodceňovat sám sebe

vážnost: tenir qqn en estimechovat ve vážnosti vážit si koho

jenž: l'homme que j'estimečlověk, jehož si vážím

estime: à l'estimeodhadem, podle oka