Hlavní obsah

estime [εstim]

Vyskytuje se v

estimer: s'estimerocenit se, určit svoji hodnotu, odhadnout se

estimer: s'estimerpovažovat se, pokládat se za šťastného ap.

estimer: s'estimercenit si sám sebe

estimer: estimer qqch au-dessous/au-dessus de sa valeurocenit co příliš nízko/vysoko, podhodnotit/nadhodnotit co

podceňovat: podceňovat sám sebese sous-estimer

vážnost: chovat ve vážnosti vážit si kohotenir qqn en estime

jenž: člověk, jehož si vážíml'homme que j'estime