Hlavní obsah

considération [kɔ̃sideʀasjɔ̃]

Vyskytuje se v

distingué: (Je vous prie d'agréer l'expression de) mes sentiments distingués/ma considération distinguée.(Znamenám se) v dokonalé úctě.

na: vzít koho/co na vědomíprendre qqn en considération

ohled: s ohledem na coen considération de qqch, par considération pour qqch

úvaha: brát co v úvahuprendre en considération qqch, tenir compte de qqch

v, ve: vzít co v úvahuprendre qqch en considération

vzhlížet: vzhlížet s úctou ke komuregarder qqn avec considération