Hlavní obsah

considération [kɔ̃sideʀasjɔ̃]

Vyskytuje se v

distingué: (Je vous prie d'agréer l'expression de) mes sentiments distingués/ma considération distinguée.(Znamenám se) v dokonalé úctě.

na: prendre qqn en considérationvzít koho/co na vědomí

ohled: en considération de qqch, par considération pour qqchs ohledem na co

úvaha: prendre en considération qqch, tenir compte de qqchbrát co v úvahu

v, ve: prendre qqch en considérationvzít co v úvahu

vzhlížet: regarder qqn avec considérationvzhlížet s úctou ke komu

considération: prendre en considérationbrát v úvahu