Hlavní obsah

distingué [distε̃ge]

Přídavné jméno

  1. distingovaný, vybraný, vznešený
  2. kniž.význačný, vynikající
  3. používá se jako zdvořilostní fráze na konci dopisu(Je vous prie d'agréer l'expression de) mes sentiments distingués/ma considération distinguée.(Znamenám se) v dokonalé úctě.

Vyskytuje se v

distinguer: se distinguerde qqn/qqch odlišit se, lišit se od koho/čeho

salutation: sincères salutations, salutations distinguéess uctivým pozdravem v závěru dopisu

veuillez: Veuillez accepter mes salutations distinguées/les meilleures.S (uctivým) pozdravem. v závěru dopisu

dont: La famille distinguée dont il sortait.Význačná rodina, ze které pocházel.

expression: Veuillez agréer l'expression de mes sentiments distingués.Přijměte, prosím, výraz mé úcty., S úctou. v dopise

pozdrav: Veuillez accepter/Avec mes salutations distinguées/les meilleures.S (uctivým) pozdravem. v závěru dopisu

nuance: distinguer/discerner les nuancesrozlišovat nuance

distingué: (Je vous prie d'agréer l'expression de) mes sentiments distingués/ma considération distinguée.(Znamenám se) v dokonalé úctě.