Hlavní obsah

estimer [εstime]

Vyskytuje se v

estime: estime de soi-mêmesebeúcta

podceňovat: se sous-estimerpodceňovat sám sebe

vážnost: tenir qqn en estimechovat ve vážnosti vážit si koho

jenž: l'homme que j'estimečlověk, jehož si vážím

estimer: s'estimerocenit se, určit svoji hodnotu, odhadnout se