Hlavní obsah

estimer [εstime]

Vyskytuje se v

estime: estime de soi-mêmesebeúcta

estimer: s'estimerocenit se, určit svoji hodnotu, odhadnout se