Hlavní obsah

chargé [ʃaʀʒe]

Vyskytuje se v

charger: se chargerde qqch naložit (si) na sebe co náklad

femme: femme de chargehospodyně najatá

prise: prise en chargezaopatření, převzetí do péče

alourdir: alourdir les chargeszvýšit náklady

calendrier: avoir un calendrier très chargémít nabitý program

charge: ployer sous la charge de qqchprohýbat se pod tíhou čeho

déductible: charges déductibles du revenunáklady odpočitatelné z příjmu

déposséder: déposséder qqn de sa chargezbavit funkce, sesadit z funkce koho

explosif: charge d'explosiftrhavinová nálož

fiscal: charges fiscalesdaňové zatížení

hérédité: lourde hérédité, hérédité chargéedědičná zátěž, dědičné zatížení

prendre: prendre qqn/qqch en chargevzít si koho/co na starost

revanche: à charge de revanchena oplátku

utile: tech. charge utile d'un véhiculeužitečné zatížení vozidla

camion: charger/décharger un camionnaložit/vyložit kamion

navire: navire de chargenákladná loď

répartir: répartir les chargesrozdělit náklady

cenný: lettre chargéecenné psaní

dovolený: charge admissibledovolené zatížení

důkaz: réunir des charges contre qqnshromáždit důkazy proti komu

duše: charge d'âmepéče o duši

mrtvý: ekon. charge morte, tech. poids mortmrtvá váha

na: prendre qqn/qqch en chargevzít si koho/co na starost

náboj: charge positivekladný náboj

náklad: à la charge de qqnna náklady koho

program: avoir un calendrier très chargémít nabitý program

revanš: à charge de revanchena revanš

těžký: avoir l'estomac chargémít těžký žaludek

tíha: sous le poids/la charge de qqchpod tíhou čeho

zatížení: charge totale/admissible/maximumcelkové/dovolené/maximální zatížení

žaludek: avoir l'estomac chargémít těžko v žaludku

dopis: lettre recommandée/commerciale/chargée/d'envoidoporučený/obchodní/cenný/průvodní dopis

zařídit: Ne vous en faites pas, je m'en charge(rai).O to se nestarejte, já to zařídím.

chargé: chargé/-ée de missionzástupce/zástupkyně, reprezentant/reprezentantka