Hlavní obsah

chargé [ʃaʀʒe]

Vyskytuje se v

charger: se chargerde qqch naložit (si) na sebe co náklad

charger: se chargernastřelit se, našít se, najet se zdrogovat

charger: se charger deqqn/qqch vzít si na starost koho/co, ujmout se koho/čeho

femme: femme de chargehospodyně najatá

prise: prise en chargezaopatření, převzetí do péče

alourdir: alourdir les chargeszvýšit náklady

calendrier: avoir un calendrier très chargémít nabitý program

charge: ployer sous la charge de qqchprohýbat se pod tíhou čeho

charge: bête de chargesoumar

charge: prendre en charge qqn/qqch dans un véhiculenaložit koho/co do vozu

charge: courant de chargenabíjecí proud

charge: mettre une batterie en chargenabí(je)t baterii

charge: être à chargebýt na obtíž

charge: être à la charge de qqnna náklady, k tíži koho

charge: avoir la charge d'une famillemít povinnost starat se o rodinu, mít rodinu na starosti

charge: être en charge de qqchbýt zodpovědný za co, mít na starosti co

charge: prendre en chargevzít si co na starost, vzít co na sebe jako povinnost, postarat se o co

charge: faire la charge de qqn(z)karikovat koho

déductible: charges déductibles du revenunáklady odpočitatelné z příjmu

déposséder: déposséder qqn de sa chargezbavit funkce, sesadit z funkce koho

explosif: charge d'explosiftrhavinová nálož

fiscal: charges fiscalesdaňové zatížení

hérédité: lourde hérédité, hérédité chargéedědičná zátěž, dědičné zatížení

prendre: prendre qqn/qqch en chargevzít si koho/co na starost

revanche: à charge de revanchena oplátku

utile: tech. charge utile d'un véhiculeužitečné zatížení vozidla

camion: charger/décharger un camionnaložit/vyložit kamion

charger: charger à l'excèspřetížit

charger: charger une table de metszaplnit stůl jídlem

navire: navire de chargenákladná loď

répartir: répartir les chargesrozdělit náklady

charge: à charge de revanchena revanš, na oplátku

charge: avoir charge d'âme de qqnbýt zodpovědný, mít zodpovědnost za koho

cenný: cenné psanílettre chargée

dovolený: dovolené zatíženícharge admissible

důkaz: shromáždit důkazy proti komuréunir des charges contre qqn

duše: péče o dušicharge d'âme

mrtvý: mrtvá váhaekon. charge morte, tech. poids mort

na: vzít si koho/co na starostprendre qqn/qqch en charge

náboj: kladný nábojcharge positive

náklad: na náklady kohoà la charge de qqn

program: mít nabitý programavoir un calendrier très chargé

revanš: na revanšà charge de revanche

těžký: mít těžký žaludekavoir l'estomac chargé

tíha: pod tíhou čehosous le poids/la charge de qqch

zatížení: celkové/dovolené/maximální zatíženícharge totale/admissible/maximum

žaludek: mít těžko v žaludkuavoir l'estomac chargé

dopis: doporučený/obchodní/cenný/průvodní dopislettre recommandée/commerciale/chargée/d'envoi

zařídit: O to se nestarejte, já to zařídím.Ne vous en faites pas, je m'en charge(rai).