Hlavní obsah

dovolený

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

dovolená: mateřská dovolenácongé de maternité

dovolení: mít dovolení k čemuavoir la permission de faire qqch

dovolit: Dovolte (mi), abych Vám představil pana XY.Permettez-moi de vous présenter Monsieur XY.

mateřský: mateřská dovolenácongé de maternité

placený: placená dovolenácongé payé

zákrok: sport. nedovolený zákrok koho na komfaute de qqn sur qqn

zatížení: celkové/dovolené/maximální zatíženícharge totale/admissible/maximum

dovolená: Jsme tady na dovolené.On est en vacances ici.

dovolená: jet na dovolenoualler en vacances

představit: Dovolte (mi), abych Vám představil pana XY.Permettez-moi de vous présenter Monsieur XY.

představit se: Dovolte mi, abych se představil.Permettez que je me présente.

riviéra: strávit dovolenou na Riviéřepasser ses vacances sur la Côte d'Azur

sám, sama, samo, samý: Jela na dovolenou sama.Elle est partie toute seule en vacances.

congé: congé de maternitémateřská dovolená

déplaire: Ne vous (en) déplaise.Dovolíte-li., S prominutím.

payer: congé payéplacená dovolená

si: Si je peux me permettre.Jestli dovolíte.

croire: Il se croit tout permis.Myslí, že si může všechno dovolit.

maternité: congé (de) maternitémateřská (dovolená)

luxe: se donner le luxe de faire qqchdovolit si ten přepych čeho

permettre: (Vous) permettez !No dovolte! protest