Hlavní obsah

placený

Přídavné jméno

  1. (za který se dostává plat) payé/-éedobře/špatně placená prácetravail m bien/mal payéplacená dovolenácongé m payé
  2. (pobírající plat) rémunéré/-ée, salarié/-iée, à gages
  3. (který je nutno zaplatit) payant/-anteplacený vstupentrée f payante

Vyskytuje se v

nájem: platit vysoký nájempayer un loyer élevé

hotově: platit hotověpayer en liquide/cash/comptant/en espèces

napřed: platit napředpayer d'avance

platit: platit šekem/složenkou/hotověpayer/régler par chèque/par mandat/en espèces

platit: platit u pokladnypayer à la caisse

platit: Platím! na číšníkaL'addition, s'il vous plaît !

platit: platit předempayer d'avance

platit: Platí. ujednánoD'accord., C'est entendu.

při: při placeníau moment du paiement

šek: platit šekemrégler/payer par chèque

vysoký: přen. (za)platit vysokou daňpayer un lourd tribut

comptant: payer comptantplatit hotově

mensualité: payer par mensualitésplatit v měsíčních splátkách

mondain: danseur mondainplacený tanečník, gigolo

or: être payé en orbýt placen ve zlatě

payer: congé payéplacená dovolená

poids: payer au poids de l'orplatit zlatem příliš draze

provisionnel: acompte provisionnelzálohově placená daň

addition: L'addition !Platím! v restauraci

appliquer: La règle s'applique aux cas suivants.Pravidlo platí pro následující případy.

devancer: devancer la date d'un paiement(za)platit před termínem

payer: Les commandes se paient à la livraison.Objednávky se platí při dodání.

tarif: payer plein tarif(za)platit plnou cenu

cassé: payer les pots casséspykat, platit za něco

confortablement: confortablement payédobře (za)placený

envelopper: hovor. Je vous l'enveloppe ?Dohodnuto?, Platí?

envoler (s'): Les paroles s'envolent, les écrits restent.Co je psáno, to je dáno., Slovo se ztratí, co je psáno, platí.

payer: payer les pots cassésplatit, pykat za co

payer: Tout se paie.Za všechno se platí.

poche: payer de sa pocheplatit ze svého

pot: payer les pots casséspykat, platit za něco