Hlavní obsah

placený

Přídavné jméno

  1. (za který se dostává plat) payé/-éedobře/špatně placená prácetravail m bien/mal payéplacená dovolenácongé m payé
  2. (pobírající plat) rémunéré/-ée, salarié/-iée, à gages
  3. (který je nutno zaplatit) payant/-anteplacený vstupentrée f payante

Vyskytuje se v

nájem: payer un loyer élevéplatit vysoký nájem

hotově: payer en liquide/cash/comptant/en espècesplatit hotově

napřed: payer d'avanceplatit napřed

platit: payer/régler par chèque/par mandat/en espècesplatit šekem/složenkou/hotově

při: au moment du paiementpři placení

šek: régler/payer par chèqueplatit šekem

vysoký: payer un lourd tributpřen. (za)platit vysokou daň

comptant: payer comptantplatit hotově

mensualité: payer par mensualitésplatit v měsíčních splátkách

mondain: danseur mondainplacený tanečník, gigolo

or: être payé en orbýt placen ve zlatě

payer: congé payéplacená dovolená

poids: payer au poids de l'orplatit zlatem příliš draze

provisionnel: acompte provisionnelzálohově placená daň

addition: L'addition !Platím! v restauraci

appliquer: La règle s'applique aux cas suivants.Pravidlo platí pro následující případy.

devancer: devancer la date d'un paiement(za)platit před termínem

tarif: payer plein tarif(za)platit plnou cenu

cassé: payer les pots casséspykat, platit za něco

confortablement: confortablement payédobře (za)placený

envelopper: hovor. Je vous l'enveloppe ?Dohodnuto?, Platí?

envoler (s'): Les paroles s'envolent, les écrits restent.Co je psáno, to je dáno., Slovo se ztratí, co je psáno, platí.

poche: payer de sa pocheplatit ze svého

pot: payer les pots casséspykat, platit za něco

placený: travail bien/mal payédobře/špatně placená práce