Hlavní obsah

permettre [pεʀmεtʀ]

Vyskytuje se v

permis: řidičský průkazpermis de conduire

chasse: honební lístek povolenípermis de chasse

conduire: řidičský průkazpermis de conduire

si: Jestli dovolíte.Si je peux me permettre.

croire: Myslí, že si může všechno dovolit.Il se croit tout permis.

dovolit: Dovolte (mi), abych Vám představil pana XY.Permettez-moi de vous présenter Monsieur XY.

důvěrnost: dovolovat si důvěrnosti ke komuse permettre des privautés avec qqn

pobyt: povolení k (trvalému) pobytupermis de séjour

povolení: stavební povolenípermis de construction

pracovní: pracovní povolenípermis de travail

průkaz: řidičský průkazpermis de conduire

dovolený: Je to dovolené?(Est-ce que) C'est permis ?

moct: Může se tady kouřit?Il est permis de fumer ici ?, On peut fumer ici ?

představit: Dovolte (mi), abych Vám představil pana XY.Permettez-moi de vous présenter Monsieur XY.

představit se: Dovolte mi, abych se představil.Permettez que je me présente.

řidičský: řidičský průkazpermis de conduire

permettre: dovolit si, povolit sise permettre