Hlavní obsah

chasse [ʃas]

Podstatné jméno ženské

  1. lov, hon, honbaart de la chasselovectvípermis de chassehonební lístek povoleníchasse sans autorisationhon bez povoleníchien de chasselovecký pes
  2. chasse à courre štvanice hon pouze s loveckými psy, beze zbraní
  3. lovecká sezóna
  4. loviště, (honební) revír, honitbachasse gardéesoukromý revír
  5. úlovek, lov, (ulovená) kořist
  6. pronásledování, stíhání, honičkafaire la chasse à l'emploishánět zaměstnánífaire la chasse à qqn/qqchpronásledovat koho/cochasse aux sorcièreshon na čarodějnicedonner la chasse à qqch, prendre qqch en chassestíhat, pronásledovat co o nepřátelském letadlu ap.
  7. avion de chasse stíhací letoun
  8. stíhací letectvo
  9. proplachování, promývání, splachování

Vyskytuje se v

tableau: tableau de chassevýřad, celkový úlovek

chasse-neige: chasse-neige à turbinesněhová fréza

courre: chasse à courreštvanice

couteau: couteau de chasselovecký nůž

dépeupler: dépeupler une chassevyhubit zvěř

diable: chasser le diablevyhánět ďábla

sorcier: chasse aux sorcièreshon na čarodějnice

chasser: chasser les mouchesplašit mouchy

chasser: chasser sur les terres d'autruipytlačit komu v revíru, lézt komu do zelí

galop: Chassez le naturel, il revient au galop.Lidská přirozenost se nezapře.

naturel: Chassez le naturel, il revient au galop.Lidská přirozenost se nezapře.

chodit: chodit na lov/na rybyaller à la chasse/à la pêche

lov: Lovu zdar!Bonne chasse !

lovecký: lovecký peschien de chasse

lovit: žert. lovit ženichafaire la chasse au mari

myslivecký: expr. myslivecká latinahistoires de chasse, hâbleries de chasseurs

odstřel: doba odstřelupériode de la chasse

svrhnout: svrhnout koho z trůnuchasser qqn de son trône, détrôner qqn

trůn: svrhnout koho z trůnuchasser qqn de son trône, détrôner qqn

splachovací: splachovací záchodtoilette à chasse d'eau

košile: Zvyk je železná košile.Chassez le naturel, il revient au galop.

revír: lovit v cizím revíruchasser sur les terres d'autrui

vyhnat: vyhnat komu co z hlavychasser qqch de la tête de qqn