Hlavní obsah

diable [djɑbl]

Příslovce

  1. au diable přen.pekelně daleko, k čertuenvoyer qqn au diablepos(í)lat koho k čertuenvoyer qqn à tous les diablespos(í)lat koho ke všem čertůmAllez au diable.Jděte k čertu.
  2. à la diable nepořádně
  3. en diable strašně, hrozně, pekelně

Vyskytuje se v

diable: (un) pauvre diablechudák, ubožák

âme: vendre son âme au diablezaprodat duši ďáblu

beauté: beauté du diableprchavá krása mládí

craindre: ne craindre ni Dieu ni diablenebát se čerta ani ďábla

čert: envoyer qqn au diablepos(í)lat koho k čertu

ďábel: possédé du diableposedlý ďáblem

dobrý: un bon type/diable/bougredobrý chlap

pekelný: faire le diable à quatredělat pekelný rámus

posedlý: possédé du diable, démoniaqueposedlý ďáblem

roupy: avoir le diable au corpsmít roupy

smlouva: pacte avec le diablesmlouva s ďáblem

ďas: Qu'il aille au diable.expr. Ať táhne k ďasu.

horoucí: envoyer qqn aux cinq cents diablesposílat koho do horoucích pekel

liška: Au diable vert.Tam, kde dávají lišky dobrou noc.

nést: Qui diable l'amène ici ?Koho to sem čerti nesou?

peklo: envoyer qqn à tous les diablesposílat koho do horoucích pekel

poslat: envoyer qqn au diableposlat koho k čertu

třít: traîner la savate, tirer le diable par la queue, danser devant le buffetexpr. třít bídu s nouzí

upsat se: vendre son âme au diableupsat se ďáblu

avocat: avocat du diableadvocatus diaboli, obhájce špatné věci