Hlavní obsah

smlouva

Podstatné jméno, rod ženský

  • contrat m(mezinárodní) traité m(konvence) convention f(pakt) pacte mpracovní smlouvacontrat m de travailpodepsat smlouvusigner un contratspojenecká smlouvatraité m d'alliancesmlouva s ďáblempacte m avec le diable

Vyskytuje se v

dílo: smlouva o dílolouage d'ouvrage

dodatek: dodatek ke smlouvěavenant

kolektivní: kolektivní smlouvacontrat collectif, convention collective

manželský: manželská smlouva majetkovácontrat de mariage

mírový: mírová smlouvatraité de paix

nájemní: nájemní smlouvacontrat de louage, contrat de location, bail

pracovní: pracovní smlouvacontrat de travail

předmanželský: předmanželská smlouvacontrat prénuptial

doložka: doložka ke smlouvěavenant au contrat

lisabonský: polit. lisabonská smlouvatraité de Lisbonne

vypovědět: práv. vypovědět smlouvudénoncer un contrat

alliance: Ancienne Alliance starozákonní smlouva mezi Hebrejci a Jehovou, která zakládá židovské náboženství

alliance: Nouvelle Alliance novozákonní smlouva zakládá křesťanství

avenant: avenant à un contrat d'assurancedodatek k pojistné smlouvě

bilatéral: práv. contrat bilatéralbilaterální smlouva

contrat: remplir son contrat(s)plnit smlouvu

contrat: signer un contratpodepsat smlouvu

louage: contrat de louagenájemní smlouva

louage: louage d'ouvragesmlouva o dílo

réalisation: práv. réalisation d'un contratnaplnění smlouvy

tacite: práv. tacite reconductionautomatické prodloužení smlouvy

verbal: location verbaleústní smlouva o nájmu

dater: dater un contratdatovat smlouvu

diable: signer un pacte avec le diableuzavřít smlouvu s ďáblem