Hlavní obsah

manželský

Přídavné jméno

  • conjugal/-ale , matrimonial/-ale práv. marital/-ale manželský svazekmariage m, union f maritale, SwF union f conjugalemanželská smlouva majetkovácontrat m de mariagemanželské dítěenfant m légitimemanželská postellit m matrimonial

Vyskytuje se v

dvojice: couple manželská dvojice

hádka: querelle entre époux/de ménagemanželská hádka

postel: les lits jumeaux, lit conjugalmanželská postel

původ: illégitimité d'un enfantnemanželský původ dítěte

scéna: querelle d'époux/de ménagemanželská scéna

svazek: union illégitimenemanželský svazek

trojúhelník: hovor. ménage à troismanželský trojúhelník

devoir: devoir conjugalmanželská povinnost

jumeau: lits jumeauxmanželská postel

manželský: mariage , union maritale, SwF union conjugalemanželský svazek