Hlavní obsah

devoir [d(ə)vwaʀ]

Podstatné jméno mužské

  1. povinnost, úkolmanquer à son devoirnedostát své povinnostidevoir conjugalmanželská povinnost
  2. úloha, úkol školní ap.corriger des devoirsopravit úkoly

Vyskytuje se v

devant: qqn/qqch vstříc, naproti komu/čemuau-devant de

devoir: à qqn mít povinnost ke/vůči komu/čemuse devoir

sens: předkem dozadu, zadem dopředusens devant derrière

derrière: obráceně zadní částí dopředusens devant derrière

devoir: manželská povinnostdevoir conjugal

droit: hájit svá práva před soudemdéfendre ses droits devant la justice

justice: před soudemdevant la justice, en justice

dicter: nařizovat komu, jak se má chovatdicter à qqn la conduite qu'il doit tenir

pouvoir: udělit plnou moc před notářemdonner un pouvoir par-devant notaire

reculer: Před ničím se nezastaví.Il ne recule devant rien.

balayer: zamést si před vlastním prahembalayer devant sa porte

buffet: Kručí mu v žaludku., Suší hubu.hovor. Il danse devant le buffet.

chandelle: být velmi zavázán komudevoir une fière chandelle à qqn

chose: Co se slíbí, musí se splnit.Chose promise, chose due.

danser: pískat kudlu, třít bídudanser devant le buffet

: Co se slíbí, to se splní.Chose promise, chose due.

porte: zamést si před vlastním prahembalayer devant sa porte

promis: Co se slíbí, to se splní.Chose promise, chose due.

scotcher: být přilepený před televizíhovor. être scotché devant la télé

sortir: tajemství, které se nesmí dostat mimo rodinusecret qui ne doit pas sortir d'une famille

tombe: Ten se musí obracet v hrobě.Il doit se retourner dans sa tombe.

dlužit: dlužit komu penízedevoir de l'argent à qqn

domácí: domácí úlohadevoir

komise: předstoupit před komisipasser devant un jury

ohled: muset brát ohled(y) na kohodevoir des égards à qqn

pomyšlení: dělat komu pomyšleníaller au devant des moindres désirs de qqn

předek: předek domudevant d'une maison

přítomnost: za přítomnosti notářepar-devant (le) notaire

soud: předstoupit před soudse présenter devant la justice

zadost: učinit povinnostem zadostaccomplir son devoir

kručet: Kručí mu v žaludku.hovor. Il danse devant le buffet.

kudy: Kudy mám jít?Je dois prendre quelle direction ?

mít: Co mám dělat?Qu'est-ce que je dois faire ?

muset: Musím jít na záchod.Je dois aller aux toilettes.

mýlit se: Musíte se mýlit.Vous devez vous tromper.

naproti: jít naproti komualler au-devant de qqn

nejspíš: Nejspíš je nemocen.Il doit être malade.

zavolat: Musím si zavolat.Je dois passer un coup de fil.

bída: třít bídudanser devant le buffet

kudla: pískat kudludanser devant le buffet

napřed: odejít nohama napřed zemřítpartir les pieds devant

postavit: postavit koho před hotovou věcplacer qqn devant le fait accompli

přilepený: být přilepený před televizíêtre scotché devant la télé

rovnou: expr. (jít) rovnou za nosem(aller) tout droit devant soi

sušit: sušit hububouffer des briques, se brosser le ventre, danser devant le buffet

tam: pořek. Musíme tam všichni.Tout le monde doit y passer.

třít: expr. třít bídu s nouzítraîner la savate, tirer le diable par la queue, danser devant le buffet

vyjít: vyjít komu vstřícaller au devant des souhaits de qqn

zamést: zamést si před vlastním prahembalayer devant sa porte