Hlavní obsah

tam

Příslovce

  1. (na tom místě, na to místo) là(-bas), yKdo je tam? – Já.Qui est là? – (C'est) moi.
  2. (na tom místě, kde)
  3. (na vzdálený cíl) y, là(-bas)
  4. (na nedefinované místo) -bas, yNechoď tam!N'y va pas !
  5. sem tam, sem a tam, tam a sem (ze strany na stanu) de long en large
  6. sem tam, tu a tam (místy) ça et , par-ci, par
  7. tu a tam, sem tam (občas) de temps en temps

Vyskytuje se v

tady: tady - tamtu - jinde ici - là

tam: sem tam, sem a tam, tam a semze strany na stanu de long en large

tu: tu a tammísty par endroits

a: tu a tamde temps en temps

pohyb: pohyb sem a tamva-et-vient

jak: Jak se tam dostanu?Je fais comment pour y arriver ?

březen: Březen, za kamna vlezem, duben, ještě tam budem.En avril ne te découvre pas d'un fil, en mais, fais ce qu'il te plaît.

kam: Kdo chce kam, pomozme mu tam.Il n'est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir.

liška: Tam, kde dávají lišky dobrou noc.Au diable vert.

myš: Ani myš by tam neproklouzla.Pas un chat ne passerait.

plášť: Je kam vítr, tam plášť.Il tourne à tout vent., C'est une girouette.

allée: chození sem a tam, přecházení, pobíháníallée et venue

: tam, kam.., tam, kde..là où..

mettre: Nikdy jsem tam nevkročil.Je n'y ai jamais mis les pieds.

: (tam,) kdelà où

par: sem tam, tu a tampar-ci, par-là

un: kopnout tam jednoho (panáka)s'en jeter un

venir: chodit sem a tam, přecházetaller et venir

y: je (tam) vyjadřuje přítomnost nebo existenci někoho nebo něčehoil y a

masse: Moc jich tam není.Il n'y en a pas des masses.

on: (Pů)jdeme (tam)., Jdeme na to.On y va.

venue: přecházení sem a tamles allées et venues

brûler: Jsou tam věčně hádky.Le torchon brûle.

pas: chodit sem a tamfaire les cent pas

tam-tam: faire du tam-tam autour de qqchdělat povyk kolem čeho

vent: být kam vítr, tam plášťtourner à tous les vents

sem: sem tam, sem a tam, tam a semze strany na stranu de long en large