Hlavní obsah

ci [si]

Příslovce

  1. práv.zde, tu
  2. ve spojení s následujícím slovemci-annexé, ci-inclus, ci-jointpřiložený, v příloze
  3. ve spojení s ukazovacími zájmenyce... -ci, cet... -citentocette...-citatoces... -citito, tytocelui-cionen, tam(hle)tencelle-ciona, tam(hle)taceux-cioni, tam(hle)ticelles-ciony, tam(hle)ty
  4. pro označení umístění v psaném textuci-aprèsdáleci-contrenaproti, vedle na stránceci-dessousníže, dáleci-dessusvýše
  5. de-ci de-là po obou stranách, tam i tady
  6. par-ci par-là tu a tam, sem tam, místy

Zájmeno

Vyskytuje se v

après: ci-aprèsdále v textu

dessous: ci-dessousníže, dole v textu

dessus: ci-dessusvýše v textu

gésir: ci-gîtzde leží/odpočívá na náhrobku

joint: ci-jointv příloze, přiložený

ce: ce... -citenhle(ten)

celui-ci: celui-ci - celui-làtento - onen, tento - tamten, tenhle - tamten

inclus: ci-inclus/ci-inclusev příloze, přiložený

par: par-ci, par-làsem tam, tu a tam

après: voyez ci-aprèsviz dále

comme: hovor. comme ci comme çajakžtakž ani dobře, ani špatně

de: de-ci de-làpo obou stranách