Hlavní obsah

dessus [d(ə)sy]

Předložka

  1. de dessus qqch od, s čehoôter qqch de dessus la tablesundat co se stolu
  2. par-dessus qqch přes, na co

Vyskytuje se v

dessus: par-dessushorem, navrch

marché: par-dessus le marchénadto, navíc, ještě k tomu

sens: sens dessus dessousvzhůru nohama i přen., páté přes deváté

ci: ci-dessusvýše

dessous: sens dessus dessousobrácený vzhůru nohama, zpřeházený, zpřevrácený

élever: s'élever au-dessus de qqchpovznést se nad co

bord: jeter qqch/qqn par-dessus bordhodit koho/co přes palubu

estimer: estimer qqch au-dessous/au-dessus de sa valeurocenit co příliš nízko/vysoko, podhodnotit/nadhodnotit co

mer: au-dessus du niveau de la mernad hladinou moře, nadmořské výšky

souffler: hovor. Il croit qu'il va y arriver en soufflant dessus.Myslí si, že to udělá raz dva.

lad: pêle-mêle, sens dessus-dessousbez ladu a skladu

nad, nade: en avoir par-dessus la tête de qqchmít čeho až nad hlavu

průměr: au-dessus/au-dessous de la moyennenad/pod průměrem

rámec: au-dessus de qqchnad rámec čeho

stupeň: dix degrés au-dessus de zérodeset stupňů nad nulou

výška: 300 mètres au-dessus du niveau de la merv nadmořské výšce 300 metrů

nahoře: mentionné ci-dessusnahoře zmíněný

pochcat se: C'est à se pisser dessus.Já se z toho pochčiju!

viz: voir ci-dessous/ci-dessusviz níže/výše

zmíněný: mentionné ci-dessus, susmentionné, précitévýše zmíněný

meč: L'épée de Damoclès est suspendue au-dessus de sa tête.Visí nad ním Damoklův meč.

naruby: mettre tout sens dessus dessousobrátit vše naruby

obrátit: retourner toute la maison, mettre la maison sens dessus dessousobrátit dům vzhůru nohama

opovržlivě: traiter qqn par-dessus la jambejednat s kým opovržlivě

přerůst: avoir le dessus sur qqnpřerůst komu přes hlavu

přes, přese: jeter qqn/qqch par-dessus bordhodit koho/co přes palubu i přen.

rozloučit se: Tu peux souffler dessus !S tím se rozluč!