Hlavní obsah

élever [el(ə)ve]

Tranzitivní sloveso

 1. zdvihnout, zvednout
 2. zvýšitgeom. élever une perpendiculairevztyčit kolmici
 3. postavit/stavět
 4. povznést, povýšit, pozvednout společensky ap.
 5. vycho(vá)vat děti
 6. chovat zvířata
 7. s'élever zdvihnout se, (vy)stoupat
 8. s'élever zvedat se, tyčit se o horách ap.
 9. s'élever přen.contre qqn/qqch stavět se, vystupovat proti komu/čemu
 10. s'élever (ze)sílit, (z)mohutnět
 11. s'élever pozvednout se, vypracovat se, dosáhnout zlepšit své postavení ap.s'élever au-dessus de qqchpovznést se nad co
 12. s'élever zvýšit se o cenách, teplotě ap.

Vyskytuje se v

contestation: élever une contestation sur qqchvznést námitku k čemu

cube: élever au cubeumocnit na třetí

élevé: un mal élevénevychovanec

pousser: pousser un élèvepobízet žáka k práci

sortie: sortie des élèveskonec vyučování, odchod dětí ze školy

préparer: préparer un élève à un examenpřipravit žáka na zkoušku

suivre: Cet élève ne suit pas.Ten žák nedává pozor.

chovat: chovat dobytekélever du bétail

nájem: platit vysoký nájempayer un loyer élevé

patro: zvýšit dům o jedno patroélever la maison d'un étage

povýšit: mat. povýšit číslo na druhouélever un nombre à la seconde puissance

protest: vznést protestélever une protestation

špatně: špatně vychovanýmal élevé

třetí: umocnit na třetíélever au cube

vyučování: konec vyučovánísortie des élèves

vzorný: vzorný žákélève modèle

nekázeň: ped. nekázeň žákůindiscipline des élèves

umocnit: umocnit na druhou/třetíélever au carré/cube