Hlavní obsah

špatně

Příslovce

  1. (nekvalitně) malvycházet s kým špatněêtre en mauvais termes avec qqnšpatně živenýmal nourrišpatně vychovanýmal élevé
  2. (nečestně) mal
  3. (nesprávně, chybně) mal, défectueusementlze užít předpon mis-, mal-špatně vyslovovatavoir une mauvaise prononciation
  4. (nezdravě) mallze také užívat předpony mis-, mal-Je mi špatně.Je me sens mal., J'ai mal au cœur.Je mi špatně od žaludku.J'ai mal au ventre.
  5. (obtížně) mal

Vyskytuje se v

dojem: dělat dobrý/špatný dojemfaire/donner bonne/mauvaise impression

chovat se: chovat se špatně/dobře ke komuse comporter ma/bien avec qqn, traiter qqn mal/bien

kvalita: zboží nejhorší kvalitymarchandise de dernière qualité

nálada: mít špatnou náladuêtre de mauvaise humeur

odhad: špatný odhad vzdálenostifausse appréciation de la distance

placený: dobře/špatně placená prácetravail bien/mal payé

pověst: napravit si špatnou pověstrétablir sa réputation

případ: v nejhorším případěà la rigueur

seřízený: špatně seřízený karburátorcarburateur mal réglé

stránka: vidět vše z horší/lepší stránkyavoir l'esprit mal/bien tourné

špatný: špatné kvality nekvalitníde mauvaise qualité

známka: mít dobré/špatné známkyavoir de bonnes/mauvaises notes

žaludek: Je mi špatně od žaludku.J'ai mal au cœur.

být: Je mi dobře/špatně.Je me sens bien./J'ai mal au cœur.

naložený: dobře/špatně naloženýde bonne/mauvaise humeur, bien/mal luné

od, ode: Je mu špatně od žaludku.Il a mal au cœur.

stav: v dobrém/špatném zdravotním stavuen bon/mauvais état

vybrat: vybrat (si) špatněmal choisir, faire un mauvais choix

dostat se: dostat se z nejhoršíhose tirer d'un très mauvais pas

nátura: být od nátury dobrý/špatnýêtre bon/mauvais de nature

rozmar: být v dobrém/špatném rozmaruêtre de bonne/mauvaise humeur

situace: být v dobré/ve špatné situaciêtre en bonne/en mauvaise posture

uchopit: uchopit co za správný/špatný konecprendre qqch par le bon/mauvais bout

bas: horší (přední) masobas morceaux

cœur: Je mi špatně od žaludku.J'ai mal au cœur.

famé: (těšící se) dobré/špatné pověsti o místě, domu ap.bien/mal famé

intentionné: mít dobré/špatné úmyslyêtre bien/mal intentionné

loti: být na tom/pochodit dobře/špatněêtre bien/mal loti

mal: Není to špatné., (U)jde to.(Ce n'est) pas mal.

malheur: sýček, posel špatných zprávoiseau de malheur

mine: vypadat dobře/špatněavoir bonne/mauvaise mine

point: být v žalostném stavu, být na tom špatněêtre mal en point

présenter: vypadat špatně, dělat špatný dojemprésenter mal

sans: dobré a špatné dnyles jours avec et les jours sans

tabac: bouřka, špatné počasícoup de tabac

tant: Co se dá dělat., Tím hůř., Nevadí., Tak ať.Tant pis.

tort: zachovat se špatně ke komuavoir des torts envers qqn

attendre: Počítalo se s nejhorším.On s'attendait au pire.

bien: mnohem lépe/hůřebien mieux/pire

dernier: zboží nejhorší kvalitymarchandise de dernière qualité

méchant: Na tom není nic špatného.Ce n'est pas bien méchant.

nourri: dobře/špatně živenýbien/mal nourri

penser: mít o kom/čem dobré/špatné míněnípenser du bien/mal de qqn/qqch

pire: Je to čím dál horší.C'est de pire en pire.

pis: A co horšího.Qui pis est.

qui: a co je horšíhoqui pis est

recevoir: být dobře/špatně přijatêtre bien/mal reçu

réussir: špatně dopadnout, neuspět, nemít úspěch, nepovést seréussir mal

augure: být dobrou/špatnou předzvěstíêtre de bon/mauvais augure

colère: Hněv je špatný rádce.La colère est mauvaise conseillère.

coup: být na tom špatně, být opilýavoir un coup dans l'aile

dégât: zabránit nejhoršímulimiter les dégâts

éviter: Zabránili jsme nejhoršímu.On a évité le pire.

facile: To se lehko řekne a hůř udělá.Cela est plus facile à dire qu'à faire.

frotter: Špatně pochodí, kdo o něj zavadí.Qui s'y frotte s'y pique.

jour: špatné světlo/osvětlenífaux jour

peinture: mít špatný vkushovor. avoir du goût pour la peinture

plâtre: nastěhovat se do nového, prokousávat se (počátečními) obtížemi, vyžrat to nejhoršíessuyer les plâtres

vinaigre: obracet se k horšímutourner au vinaigre

špatně: vycházet s kým špatněêtre en mauvais termes avec qqn