Hlavní obsah

obtížně

Vyskytuje se v

obtížný: obtížný hmyzvermine

problém: obtížně řešitelný problémproblème difficile à résoudre

východisko: najít východisko z obtížné situacetrouver une issue à une situation

difficulté: avec difficultéobtížně, těžko, nesnadno

peine: avec peine, à grand-peineobtížně, namáhavě, ztěžka, stěží

peiner: Il peinait pour s'exprimer.Obtížně se vyjadřoval.