Hlavní obsah

peine [pεn]

Fráze

  1. avoir de la peine à faire qqchstěží dělat co
  2. sans peinebez obtížíavec peine, à grand-peineobtížně, namáhavě, ztěžka, stěží

Vyskytuje se v

grand-peine: à grand-peineobtížně, namáhavě, ztěžka

maximum: maximum (de la peine)nejvyšší trest

amende: sous peine d'amendepod pokutou

capital: peine capitaletrest smrti

commutation: commutation de peinezměna trestu v mírnější

infamant: peine infamantepotupný trest

substitution: peine de substitutionnáhradní trest

valoir: valoir la peinestát za to

causer: causer de la peine à qqntrápit koho

fignoler: Ce n'est pas la peine de fignoler.Nemá cenu se s tím piplat.

peiner: Il peinait pour s'exprimer.Obtížně se vyjadřoval.

chaque: À chaque jour suffit sa peine.Dosti má den na svém trápení.

errer: errer comme une âme en peinechodit jako tělo bez duše