Hlavní obsah

amende [amɑ̃d]

Podstatné jméno ženské

Vyskytuje se v

amender: s'amenderzlepšit se, napravit se

condamner: On l'a condamné à payer une amende.Byl odsouzen k zaplacení pokuty.

doplnit: amender une loidoplnit zákon

pokuta: infliger une amende à qqn, frapper qqn d'une amendeudělit/uložit komu pokutu

uložit: infliger une amende/un châtiment à qqnuložit komu pokutu/trest

amende: sous peine d'amendepod pokutou