Hlavní obsah

amender [amɑ̃de]

Vyskytuje se v

condamner: On l'a condamné à payer une amende.Byl odsouzen k zaplacení pokuty.

doplnit: amender une loidoplnit zákon

pokuta: infliger une amende à qqn, frapper qqn d'une amendeudělit/uložit komu pokutu

uložit: infliger une amende/un châtiment à qqnuložit komu pokutu/trest