Hlavní obsah

amender [amɑ̃de]

Vyskytuje se v

condamner: On l'a condamné à payer une amende.Byl odsouzen k zaplacení pokuty.

doplnit: doplnit zákonamender une loi

pokuta: udělit/uložit komu pokutuinfliger une amende à qqn, frapper qqn d'une amende

pokuta: dostat pokuturecevoir une amende

uložit: uložit komu pokutu/trestinfliger une amende/un châtiment à qqn