Hlavní obsah

peiner [pene]

Vyskytuje se v

grand-peine: à grand-peineobtížně, namáhavě, ztěžka

maximum: maximum (de la peine)nejvyšší trest

peine: faire de la peineà qqn způsobit zármutek komu

peine: sous peinede qqch pod trestem čeho

peine: à peinestěží, sotva

amende: sous peine d'amendepod pokutou

capital: peine capitaletrest smrti

commutation: commutation de peinezměna trestu v mírnější

infamant: peine infamantepotupný trest

peine: náb. peines éternellesvěčná muka, věčné zatracení

peine: pour votre peine(tady máte) za vaši námahu

peine: avoir de la peine à faire qqchstěží dělat co

peine: sans peinebez obtíží

peine: avec peine, à grand-peineobtížně, namáhavě, ztěžka, stěží

substitution: peine de substitutionnáhradní trest

valoir: valoir la peinestát za to

causer: causer de la peine à qqntrápit koho

fignoler: Ce n'est pas la peine de fignoler.Nemá cenu se s tím piplat.

chaque: À chaque jour suffit sa peine.Dosti má den na svém trápení.

errer: errer comme une âme en peinechodit jako tělo bez duše

peine: peine de cœurmuka lásky, milostné soužení

peine: errer comme une âme en peinechodit jako tělo bez duše

peine: Toute peine mérite salaire.Ani kuře zadarmo nehrabe.

bolest: způsobit bolest komufaire de la peine à qqn

námaha: marná námahapeine perdue

podmínečný: práv. podmínečný trestpeine avec sursis

smrt: pod trestem smrtisous peine de mort

stěží: stěží dělat coavoir de la peine à faire qqch

svoboda: trest odnětí svobodypeine privative de liberté

tělo: chodit jako tělo bez dušeerrer comme une âme en peine

trest: trest odnětí svobodypeine privative de liberté

ušetřit: Chci vás ušetřit toho trápení.Je veux vous éviter cette peine.

výkon: být ve výkonu trestuaccomplir une peine de prison

zbytečně: zbytečně se namáhatperdre sa peine, en être pour sa peine

cena: To nemá cenu.Ça ne vaut pas la peine.

lapat: lapat po dechuhaleter, avoir de la peine à reprendre haleine

necelý: Dělá to necelých deset korun.Ça fait à peine dix couronnes.

smysl: Nemá smysl o tom mluvit.Ça ne vaut pas la peine d'en parler.

duše: chodit jako tělo bez dušeerrer comme une âme en peine

hrabat: Zadarmo ani kuře nehrabe.Toute peine mérite salaire.

chodit: chodit jako tělo bez dušeerrer comme une âme en peine

kuře: Zadarmo ani kuře nehrabe.Toute peine mérite salaire.

protlouct se: protlouct se k maturitěavoir beaucoup de peine à passer son baccalauréat

přízrak: chodit jako přízrakerrer comme une âme en peine

stát: Nestojí to za to.Cela ne vaut pas la peine.

zadarmo, zdarma: přísl. Zadarmo ani kuře nehrabe.Toute peine mérite salaire.