Hlavní obsah

peiner [pene]

Vyskytuje se v

maximum: maximum (de la peine)nejvyšší trest

peine: faire de la peineà qqn způsobit zármutek komu

amende: sous peine d'amendepod pokutou

capital: peine capitaletrest smrti

commutation: commutation de peinezměna trestu v mírnější

infamant: peine infamantepotupný trest

substitution: peine de substitutionnáhradní trest

valoir: valoir la peinestát za to

causer: causer de la peine à qqntrápit koho

fignoler: Ce n'est pas la peine de fignoler.Nemá cenu se s tím piplat.

peiner: Il peinait pour s'exprimer.Obtížně se vyjadřoval.

chaque: À chaque jour suffit sa peine.Dosti má den na svém trápení.

errer: errer comme une âme en peinechodit jako tělo bez duše

bolest: faire de la peine à qqnzpůsobit bolest komu

námaha: peine perduemarná námaha

podmínečný: peine avec sursispráv. podmínečný trest

smrt: sous peine de mortpod trestem smrti

stěží: avoir de la peine à faire qqchstěží dělat co

svoboda: peine privative de libertétrest odnětí svobody

tělo: errer comme une âme en peinechodit jako tělo bez duše

trest: peine privative de libertétrest odnětí svobody

ušetřit: Je veux vous éviter cette peine.Chci vás ušetřit toho trápení.

výkon: accomplir une peine de prisonbýt ve výkonu trestu

zbytečně: perdre sa peine, en être pour sa peinezbytečně se namáhat

cena: Ça ne vaut pas la peine.To nemá cenu.

lapat: haleter, avoir de la peine à reprendre haleinelapat po dechu

necelý: Ça fait à peine dix couronnes.Dělá to necelých deset korun.

smysl: Ça ne vaut pas la peine d'en parler.Nemá smysl o tom mluvit.

duše: errer comme une âme en peinechodit jako tělo bez duše

hrabat: Toute peine mérite salaire.Zadarmo ani kuře nehrabe.

chodit: errer comme une âme en peinechodit jako tělo bez duše

kuře: Toute peine mérite salaire.Zadarmo ani kuře nehrabe.

protlouct se: avoir beaucoup de peine à passer son baccalauréatprotlouct se k maturitě

přízrak: errer comme une âme en peinechodit jako přízrak

stát: Cela ne vaut pas la peine.Nestojí to za to.

zadarmo, zdarma: Toute peine mérite salaire.přísl. Zadarmo ani kuře nehrabe.

grand-peine: à grand-peineobtížně, namáhavě, ztěžka