Hlavní obsah

tělo

Podstatné jméno, rod střední

  1. (organismus) corps mdržet (si) koho od tělatenir qqn à distancechodit jako tělo bez dušeerrer comme une âme en peineodd(áv)at se tělem i duší komu/čemuse donner corps et âme à qqn/qqch
  2. (postava) corps m, anatomie fmít pěkné tělo figuruavoir une belle anatomie
  3. (mrtvola) corps m, cadavre m
  4. (trup) corps m
  5. (základní část) corps m

Vyskytuje se v

celý: třást se po celém těletrembler de tout son corps

i: tělem i dušícorps et âme

ochrnutí: ochrnutí poloviny tělahémiplégie

ochrnutý: ochrnutý na polovinu tělahémiplégique

péče: péče o tělosoins du corps

pěkný: mít pěkné těloavoir une belle anatomie

při: být při těleêtre bien en chair

řeč: řeč tělalangage du corps

stavba: stavba tělastructure du corps

ublížení: práv. úmyslné ublížení na tělecoups et blessures volontaires

zápas: zápas tělo na těloi přen. corps à corps

držet: držet (si) koho od tělatenir qqn à distance

duše: chodit jako tělo bez dušeerrer comme une âme en peine

chodit: chodit jako tělo bez dušeerrer comme une âme en peine

sedřít: sedřít komu kůži z tělaécorcher qqn

stáhnout: stáhnout komu kůži z tělaécorcher qqn

corps: být zdravý tělem i dušíêtre sain de corps et d'esprit

esprit: být zdravý na těle i na duchuêtre sain de corps et d'esprit

sain: zdráv na těle i na duchu, tělesně i duševně zdravýsain de corps et d'esprit

torse: svlečený do půl tělatorse nu

ventre: mít (pěkné) bříško, být při těleavoir du ventre

couvrir: krýt koho tělemcouvrir qqn de son corps

nu: do půl těla nahýnu jusqu'à la ceinture

rembourrer: tlusťoučký, oplácaný, při tělehovor. bien rembourré

errer: chodit jako tělo bez dušeerrer comme une âme en peine

membre: třást se po celém těletrembler de tous ses membres

mouvement: být velice čilý, trochu (si za) cvičit, protáhnout si tělose donner du mouvement

peine: chodit jako tělo bez dušeerrer comme une âme en peine

rempart: zaštítit koho svým tělemfaire un rempart de son corps à qqn

rougir: nemít kouska studu v tělene rougir de rien

veine: mít oheň v těleavoir du sang dans les veines

tělo: držet (si) koho od tělatenir qqn à distance