Hlavní obsah

celý

Přídavné jméno

  1. (úplný, veškerý) entier/-ière, tout/toute, complet/-ètepo celý dentoute la journéecelý světmonde m entiercelé jménonom et prénom(s)celou noctoute la nuittřást se po celém těletrembler de tout son corpsnota celánote f rondepo celou dobutout le temps
  2. (v celku, neporušený) intact/-e, indemne, sain/saine et sauf/sauve
  3. expr.(všecek, ve velkém množství) toutbýt celý zkřehlýêtre perclus de froid

Vyskytuje se v

čára: na celé čáře úplněsur toute la ligne

nota: nota celánote ronde

pepř: potrav. celý pepřpoivre en grains

pryč: být celý pryč do čehoêtre porté sur qqch

rozšíření: rozšíření po celém světěmondialisation

řehtat se: řehtat se na celé kolose fendre la pipe/gueule/pêche/poire

smát se: smát se na celé kolorire de toutes ses dents

svět: na celém světědans le monde entier

úplně: úplně celýtout entier

vydání: vydání celého dílaédition intégrale d'un ouvrage

život: přátelé na celý životamis pour la vie

celá: pět celých tři desetiny 5,3cinq virgule trois dixièmes

necelý: Dělá to necelých deset korun.Ça fait à peine dix couronnes.

zabrat: expr. Celou noc jsem nemohl zabrat.Je n'ai pas pu m'endormir toute la nuit.

být: být celý nesvůjêtre mal à l'aise

čára: vyhrát na celé čářecasser la baraque

koza: Udělat co, aby se vlk nažral a koza zůstala celá.Ménager la chèvre et le chou.

krása: v celé své krásedans toute sa splendeur

obletět: Zpráva obletěla celý svět.La nouvelle a fait le tour du monde entier.

polámaný: expr. být celý polámanýêtre complètement roué

posvícení: mít celý život posvícenírouler carrosse toute sa vie

probrat: Drbny probraly celou vesnici.Les commères ont déchiré tout le village.

prohrát: prohrát na celé čářeessuyer un cuisant échec

projet: projet to na celé čářeprendre une culotte

proletět: Zpráva proletěla celým městem.La nouvelle s'est répandue dans la ville.

vedle: být z koho celý vedleêtre bouche bée devant qqn

bée: J'en suis bouche bée.Jsem z toho celý paf.

corps: trembler de tout son corpstřást se po celém těle

craché: C'est lui tout craché.To je celý on.

entier: tout entierúplně celý

fille: Elle est bien la fille de son père.Je celý otec.

matin: du soir au matinod večera do rána, celou noc

siècle: depuis des sièclescelá staletí

tout: tout le jourcelý den

tout: toute la nuitcelou noc

tout: tout Pariscelá Paříž

tout: (le) Tout-Pariscelá Paříž nejdůležitější lidé Paříže

trente: du 1yEs1ers.y. janvier au 31 décembre= celý rok

bouleverser: Elle en est tout bouleversée.Je z toho celá rozechvělá.

crouler: Cette objection fait crouler votre hypothèse.Touto námitkou celá vaše hypotéza padá.

déconfit: rester tout déconfitzůstat celý zaražený

portrait: portrait en piedportrét v celé postavě

reconnaître: Je le reconnais bien là.To je pro něj typické., V tom ho poznávám., To je celý on.

bée: être bouche bée devant qqnbýt z koho celý vedle

carpe: bâiller comme une carpezívat na celé kolo

cœur: de bon cœur, de grand cœur, de tout cœurz celého srdce

coi: en rester coizůstat nad tím (celý) paf

deçà: rester en deçà de la vériténeříkat ještě celou pravdu která je ještě horší

gorge: rire à gorge déployéesmát se na celé kolo

membre: trembler de tous ses membrestřást se po celém těle

ménager: Ménager la chèvre et le chou.Vlk se nažral a koza zůstala celá.

perclus: être perclus de froidbýt celý zkřehlý

portrait: C'est tout son portrait.To je celý on.

problème: Tout le problème est là.V tom je celý problém.

renverser: Cela me renverse.Jsem z toho celý paf.

rire: rire aux éclatssmát se na celé kolo

splendeur: dans toute sa splendeurv celé své kráse

transe: être en transebýt v tranzu, být celý bez sebe