Hlavní obsah

číslo

Podstatné jméno, rod střední

  1. (číslice) nombre m, chiffre mtelefonní číslonuméro m de téléphonepoštovní směrovací číslocode m postal
  2. (časopisu ap.) numéro m
  3. (část programu) acte m
  4. (velikost zboží) taille f, mesure fčíslo botpointure f
  5. (gramatická kategorie) nombre mjednotné/množné číslosingulier m/pluriel m

Vyskytuje se v

jednotný: singulár singulier jednotné číslo

množný: pluriel množné číslo

abstraktní: nombre abstraitmat. abstraktní číslo

cirkusový: numéro de cirquecirkusové číslo

imaginární: nombre imaginairemat. imaginární číslo

iracionální: nombre irrationnelmat. iracionální číslo

kardinální: nombre cardinalmat. kardinální číslo

kladný: nombre positifkladné číslo

kombinační: nombre de combinaisonmat. kombinační číslo

komplexní: nombre complexekomplexní číslo

lichý: numéro impairmat. liché číslo

poštovní: code postalpoštovní směrovací číslo

povýšit: élever un nombre à la seconde puissancemat. povýšit číslo na druhou

racionální: nombre rationnelmat. racionální číslo

reálný: nombre réelmat. reálné číslo

směrovací: code postalpoštovní směrovací číslo

strana: côté impair d'une ruestrana ulice s lichými čísly domů

záporný: nombre négatifmat. záporné číslo

astronomický: chiffres astronomiquesastronomická čísla

bydlet: vivre/habiter en France/à Paris/(au) 14/ rue E. Renanbydlet ve Francii/v Paříži/v Renanově ulici číslo 14

desetinný: nombre décimalmat. desetinné číslo

splést si: Excusez-moi, je me suis trompé de numéro.Promiňte, spletl jsem si číslo.

telefonní: numéro/carte de téléphonetelefonní číslo/karta

atomique: nombre atomiqueatomové číslo

binaire: nombre binairebinární číslo

cinquante: habiter (au) 50, rue de...bydlet na ulici... (číslo) padesát

cirque: numéro de cirquecirkusové číslo

complexe: mat. nombre complexekomplexní číslo

divisible: mat. nombre divisibledělitelné číslo

extraction: extraction de la racine d'un nombreodmocnění čísla

extraire: extraire la racine carrée d'un nombreoddvojmocňovat číslo

fractionnaire: nombre fractionnairečíslo smíšené

impair: côté impair d'une ruestrana ulice s lichými čísly domů

négatif: nombre négatifzáporné číslo

opposé: nombres opposésopačná čísla

parfait: nombre parfaitdokonalé číslo

postal: code postalpoštovní směrovací číslo

quotient: quotient électoralvolební číslo pro zvolení poslance

rationnel: nombre rationnelracionální číslo

réel: mat. nombres réelsreálná čísla

rond: nombre rondzaokrouhlené číslo

singulier: nombre singulier, le singulierjednotné číslo, singulár

composer: composer un numéro de téléphonevytočit telefonní číslo

conservation: conservation du numéropřenositelnost (telefonního) čísla

former: former un numéro de téléphonevytočit telefonní číslo

nombre: accord en genre et en nombreshoda v rodě a čísle

liste: être sur (la) liste rouge= odmítnout uvést své telefonní číslo v seznamu

numéro: avoir tiré le bon numérovytáhnout si šťastné číslo

číslo: numéro de téléphonetelefonní číslo