Hlavní obsah

former [fɔʀme]

Vyskytuje se v

former: tvořit se, vytvořit se, utvořit sese former

vice: formální vadavice de forme

facture: proforma fakturafacture pro forma

passif: trpný tvarforme passive

rebondi: kypré tvaryformes rebondies

classe: (vy)tvořit oddělenou skupinuformer une classe à part

composition: slovo vytvořené složenímmot formé par composition

œuf: vejčitý, vejcovitý, oválnýen forme d'œuf

pour: dělat co pro formufaire qqch pour la forme

procès: bez dlouhých okolkůsans autre forme de procès

faktura: pro forma fakturafacture pro forma

forma: (z)měnit formuchanger de forme

křivka: tělesné křivkyformes

opisný: ling. opisný tvarforme composée

skupina: (vy)tvořit oddělenou skupinuformer une classe à part

slovesný: slovesné tvaryformes verbales

střih: střih oblečeníforme d'un vêtement

tvar: (z)měnit tvarchanger de forme

zřízení: státní zřízeníforme de l'État

formální: čistě formálníde pure forme

forme: de qqch ve tvaru čehoen forme