Hlavní obsah

conformer [kɔ̃fɔʀme]

Vyskytuje se v

conforme: copie conforme à l'originalopis odpovídající originálu, ověřená kopie

copie: pour copie conforme P. C. C.za správnost opisu doložka na listině

opis: copie conforme à l'originalopis odpovídající originálu

řídit se: respecter les lois/la légalité, se conformer aux loisřídit se zákony

správnost: pour copie conformeza správnost opisu (ručí)

conformer: se conformerà qqch přizpůsobit se, podvolit se, podřídit se čemu