Hlavní obsah

copie [kɔpi]

Vyskytuje se v

conforme: copie conforme à l'originalopis odpovídající originálu, ověřená kopie

kopie: copie certifiée/attestée/authentique(úředně) ověřená kopie

opis: copie conforme à l'originalopis odpovídající originálu

přesný: copie textuellepřesná kopie

správnost: pour copie conformeza správnost opisu (ručí)

úředně: copie authentiqueúředně ověřená kopie

fleška: copier un fichier sur son disque fleshzkopírovat soubor na flešku

přepálit: copier un CDpřepálit CD

copie: pour copie conforme P. C. C.za správnost opisu doložka na listině