Hlavní obsah

přesný

Přídavné jméno

  1. (souhlasící se skutečností) exact/exacte, précis/-isepřesná kopiecopie f textuellepřesný popisdescription f exacte
  2. (spolehlivý, precizní) précis/-ise(přístroj) de précision(dochvilný) ponctuel/-ellebýt přesný o člověku, dopravním prostředku, hodináchêtre à l'heure

Vyskytuje se v

kopie: přesná kopiecopie textuelle

označení: přesné označení místaindication exacte d'un endroit

představa: mít o kom/čem přesnou představuavoir une idée précise de qqn/qqch

výklad: přesný výklad zákonainterprétation stricte de la loi

heure: être à l'heurebýt přesný o člověku, dopravním prostředku, hodinách

juste: l'heure justepřesný čas

militaire: heure militairepřesná doba

strict: au sens strictpřesně vzato, v přesném smyslu

chronomètre: réglé comme un chronomètrepřesný jako hodinky

horloge: Il est réglé comme une horloge.Je přesný jako hodinky.

musique: être réglé comme du papier à musiquebýt přesný jako hodin(k)y